Aktuálne dražby

Východné Slovensko

DSCN1399

Rodinný dom Moravany, Michalovce

Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom a pozemkami o výmere 418 m2, situovaný v zastavanom území obce, v uličnej zástavbe, na Hlavnej ulici obce, za rodinným do

Termín dražby: 9.5.2018 o 09:30 hod.

39 900,- €
Detail
DSCN3865

Rodinný dom ul. Slovenská, Spišská Nová Ves

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 659 m2, situovaný v uličnej zástavbe radových rodinných domov na Slovenskej ulici v k.ú. okresného mesta Spišská Nová Ves. Rodinný

Termín dražby: 9.5.2018 o 10:30 hod.

80 800,- €
Detail
DSCN3739

Rodinný dom ul. Slovenská, Veľký Šariš

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 960 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov na Slovenskej ulici, v k.ú. Veľký Šariš okres Prešov. Rodinný dom bol skolaud

Termín dražby: 28.5.2018 o 09:30 hod.

69 200,- €
Detail
Obrázok 063

Rodinný dom Lascov, okres Bardejov

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2160 m2, nachádzajúci sa v uličnej zástavbe, na okraji centrálnej časti obce Lascov, okres Bardejov. Rodinný dom má jedno podzemné pod

Termín dražby: 28.5.2018 o 10:00 hod.

43 500,- €
Detail
DSCN3573

Rodinný dom Ondavské Matiašovce, okres Vranov nad Topľou

Rodinný dom bol daný do užívania v r. 1978. Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1.277 m2, situovaný v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov obci Ondavské

Termín dražby: 28.5.2018 o 10:30 hod.

48 200,- €
Detail
Snímka1

Orná pôda Nižný Mirošov, okres Svidník

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/128, 1/16, 7/128 a 1/32 k pozemkom o celkovej výmere  17,3239 ha, evidovaných na kat. mape ako parcely registra “E“, druh pozemku orná pôda. Pozemky s

Termín dražby: 28.5.2018 o 11:00 hod.

2 110,- €
Detail
2

Pozemky Hodkovce, okres Košice – okolie

Pozemky o výmere 1.890 m2 evidované na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, druh pozemku záhrady, situované v uličnej zástavbe rodinných domov, v katastrálnom území obce Hodkovc

Termín dražby: 29.5.2018 o 09:30 hod.

79 200,- €
Detail
DSCN3463

1 izbový byt sídlisko L.N.Tolstého, Veľké Kapušany

Byt na 2. poschodí situovaný v bytovom dome na sídlisku L.N.Tolstého vo Veľkých Kapušanoch. Bytový dom má deväť nadzemných podlaží vrátane technického prízemia so spoločnými časťa

Termín dražby: 29.5.2018 o 10:00 hod.

9 600,- €
Detail
DSCN3857

3- izbový byt ul. Rázusova, Smižany

Byt nachádzajúci sa na druhom strednom poschodí bytového domu na ulici Rázusova, v obci Smižany. Bytový dom má suterén a tri nadzemné podlažia po dva byty. Bytový dom má jeden vchod, v kt

Termín dražby: 29.5.2018 o 11:00 hod.

52 000,- €
Detail

Stredné Slovensko

Snímka

3 izbový byt ul. A. Žarnova, Prievidza

Byt na 2p. v stredovej sekcii bytového domu situovaný na sídlisku sídlisko Zapotôčky - v jeho menej frekventovanej obytnej časti, ulica A. Žarnova v Prievidzi. Bytový dom bol daný do uží

Termín dražby: 3.5.2018 o 14:30 hod.

41 400,- €
Detail
DSCN0084

Rodinný dom Ožďany, okres Rimavská Sobota

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 631 m2, situovaný v zastavanom území obce Ožďany. Rodinný dom je jednopodlažný so sedlovou strechou daný bol do užívania v r. 1937,

Termín dražby: 10.5.2018 o 11:00 hod.

12 900,- €
Detail

Západné Slovensko

DSCN7460

3 izbový byt ul. Hradná, Komárno

Byt na 3. nadzemnom podlaží situovaný v stredovej sekcii bytového domu na ulici Hradná v Komárne. Bytový dom bol postavený užívaný od roku 1974. Bytový dom je montovaný z veľkoplošnýc

Termín dražby: 3.5.2018 o 11:30 hod.

26 100,- €
Detail
Snímka

Rodinný dom ul. Komárňanská, Veľký Meder

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1061 m2, situovaný na Komárňanskej ulici, východne od centra obce, v zástavbe starších rodinných domov. Rodinný dom je nepodpivničen

Termín dražby: 31.5.2018 o 13:00 hod.

25 000,- €
Detail