Aktuálne dražby

Východné Slovensko

DSCN4233

2 izbový byt Vyšné Ružbachy UPUSTENÉ OD DRAŽBY

Byt na 4. poschodí situovaný v bytovom dome v centrálnej časti obce Vyšné Ružbachy. Bytový dom je typický, montovaný, s pultovou strechou, má dva vchody a pozostáva zo 17 bytových jednoti

Termín dražby: 26.6.2017 o 09:30 hod.

22 400,- €
Detail
kat

4 izbový byt ul. Urxova, Prešov

Byt na 2 p. situovaný v bytovom dome na ulici Urxovej, Sídlisko Šváby, k. ú. Solivar, v meste Prešov. Bytový dom nie je podpivničený, má prízemie a osem nadzemných podlaží, v ktorých s

Termín dražby: 26.6.2017 o 10:15 hod.

55 900,- €
Detail
kat

Pozemok Šaca, okres Košice II

Pozemok registra „C“, parcela č. 147/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7.784 m2, situovaný mimo zastavaného územia obce, v k. ú. Železiarne, obec Košice – Šaca, okres Košice

Termín dražby: 28.6.2017 o 09:30 hod.

152 000,- €
Detail
DSCN4300

Rodinný dom Novosad, okres Trebišov

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 4100 m2, situovaný v širšom centre obce Novosad. Rodinný dom je prízemný s jedným nadzemným podlažím, čiastočne podpivničený. Rod

Termín dražby: 29.6.2017 o 08:45 hod.

36 100,- €
Detail
DSCN4438

3 izbový byt ul. Jenisejská, Košice

Byt na 4. poschodí situovaný v bytovom dome na Jenisejskej ulici, na sídlisku Nad Jazerom v Košiciach. Bytový dom má deväť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. Na prízemí sa na

Termín dražby: 29.6.2017 o 09:30 hod.

75 500,- €
Detail
DSCN4437

2 izbový byt ul. Kežmarská, Košice

Byt na 7. najvyššom poschodí situovaný v bytovom dome na Kežmarskej ulici, v mestskej časti Západ, na sídlisku Terasa v Košiciach. Bytový dom bol daný do užívania v r. 1967. Dispozičn

Termín dražby: 29.6.2017 o 10:15 hod.

45 000,- €
Detail
foto

3 izbový byt ul. Sokolovská, Košice

Byt na 5. poschodí situovaný v bytovom dome na Sokolovskej ulici, v mestskej časti Západ, sídlisko Terasa v Košiciach. Bytový dom daný do užívania v r. 1963. Bytový dom je 8 podlažný, s t

Termín dražby: 29.6.2017 o 11:00 hod.

68 700,- €
Detail
DSCN3998

Rodinný dom Papín, okres Humenné

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2251 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov v obci Papín, okres Humenné. Rodinný dom bol daný do užívania v r. 1981, nie j

Termín dražby: 3.7.2017 o 09:30 hod.

39 800,- €
Detail
DSCN4412

4-izbový byt ul. Laborecká, Humenné

Byt na 4. poschodí (5.NP) situovaný v bytovom dome na Laboreckej ulici v okresnom meste Humenné. Bytový dom má v každom vchode na každom podlaží po dva byty, v každom vchode je šestnásť b

Termín dražby: 3.7.2017 o 10:15 hod.

40 000,- €
Detail
DSCN4813

3- izbový ul. Levočská, Poprad

Byt na 5. poschodí situovaný v bytovom dome na Levočskej ulici v širšom centre mesta Poprad. Bytový dom má jeden vchod do bytovej časti, suterén, prízemie, štyri poschodia a podkrovie. Spo

Termín dražby: 3.7.2017 o 11:00 hod.

106 000,- €
Detail
SATELIT

Pozemky Kvakovce, okres Vranov nad Topľou

Spoluvlastnícky podiel k pozemkom situovaných v k.ú. obce Kvakovce, okres Vranov nad Topľou. Predmet dražby bol ohodnotený stanovením súpisom všeobecnej podstaty, sp. zn. 2K/56/2014, zverejne

Termín dražby: 3.7.2017 o 11:30 hod.

6 330,- €
Detail
okres

Pozemky k.ú. Jabloň, Slovenské Krivé, Rokytov pri Humennom, okres Humenné

Spoluvlastnícky podiel k pozemkom evidovaných na katastrálnej mape ako parcely registra „C“ a parcely registra „E“ situované v k. ú obcí Jabloň, Slovenské Krivé, Rokytov pri Humen

Termín dražby: 3.7.2017 o 12:00 hod.

6 890,- €
Detail
DSCN5587

Rodinný dom Malá Tŕňa, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Samostatne stojací jednopodlažný, čiastočne podpivničený rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2194 m2, situovaný na Gazdovskej ulici, v zástavbe rodinn

Termín dražby: 6.7.2017 o 09:00 hod.

21 400,- €
Detail
DSCN4757

2 izbový byt ul. Horská, Nová Lesná

Byt na 2. poschodí (3. nadzemnom podlaží) situovaný v krajnej sekcii bytového domu na ulici Horská, v katastrálnom území Nová Lesná, v miestnej časti Malý Smokovec. Bytový dom je panelo

Termín dražby: 18.7.2017 o 09:30 hod.

39 400,- €
Detail
DSCN5385

Rodinný Veľký Slavkov, okres Poprad

Rodinný dom situovaný na Tatranskej ulici, v uličnej zástavbe rodinných domov, v obci Veľký Slavkov, okres Poprad. Rodinný dom bol pôvodne jednopodlažný, čiastočne podpivničený, postave

Termín dražby: 18.7.2017 o 10:00 hod.

132 000,- €
Detail
DSCN2639

2 izbový byt ul. Magurská, Prešov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Byt na 4.poschodí situovaný v bytovom dome na Magurskej ulici, sídlisko Sekčov v Prešove. Bytový je v radovej zástavbe stojací, má tri vchody, v ktorých je spolu 71 bytov

Termín dražby: 18.7.2017 o 10:30 hod.

61 000,- €
Detail
IMG_0026

Rodinný dom Vyšná Šebastová, okres Prešov

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1.024 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov, k.ú. Vyšná Šebastová, okres Prešov. Dom bol skolaudovaný v r. 2000, má jedn

Termín dražby: 18.7.2017 o 11:00 hod.

93 000,- €
Detail
DSCN4290

Rodinný dom Veľký Horeš, okres Trebišov

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 3491 m2, situovaný v centrálnej časti obce v zástavbe rodinných domov na Hlavnej ulici, v obci Veľký Horeš, okres Trebišov. Rodinný

Termín dražby: 19.7.2017 o 08:30 hod.

36 800,- €
Detail
DSCN4824

2 izbový byt Prakovce, okres Gelnica

Byt č. 1 na prízemí bytového domu, situovaný v zmiešanej lokalite na okraji obce Prakovce. Bytový dom bol postavený v r. 1953. Bytový dom je murovaný, má tri nadzemné podlažia a jedno po

Termín dražby: 19.7.2017 o 09:00 hod.

12 100,- €
Detail
DSCN4470

Rodinný dom Malá Ida, okres Košice – okolie

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o celkovej výmere 677 m2, situovaný na ulici Zlaté pole, v uličnej zástavbe rodinných domov, k.ú. Malá Ida, okres Košice - okolie. Rodinný dom

Termín dražby: 19.7.2017 o 09:30 hod.

122 000,- €
Detail

Stredné Slovensko

Snímka1

Výrobný areál Turzovka, okres Čadca

Areál výrobného podniku, situovaný v lokalite zmiešanej priemyselnej a obytnej zóny v časti  Predmier. Areál slúžiaci pre textilnú výrobu je napojený na vnútro závodnú asfaltovú komu

Termín dražby: 27.7.2017 o 15:00 hod.

602 000,- €
Detail

Západné Slovensko

Snímka

Administratívna budova ul. kpt. Nálepku, Levice

Opakovaná dražba Administratívna budova s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1793 m2, situovaná na ul. kpt. Nálepku v Leviciach. Stavba má tri nadzemné podlažia so sedlovou strechou.

Termín dražby: 27.7.2017 o 11:30 hod.

197 600,- €
Detail