Aktuálne dražby

Východné Slovensko

DSCN3739

Rodinný dom ul. Slovenská, Veľký Šariš

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 960 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov na Slovenskej ulici, v k.ú. Veľký Šariš okres Prešov. Rodinný dom bol skolaud

Termín dražby: 28.5.2018 o 09:30 hod.

69 200,- €
Detail
Obrázok 063

Rodinný dom Lascov, okres Bardejov

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2160 m2, nachádzajúci sa v uličnej zástavbe, na okraji centrálnej časti obce Lascov, okres Bardejov. Rodinný dom má jedno podzemné pod

Termín dražby: 28.5.2018 o 10:00 hod.

43 500,- €
Detail
DSCN3573

Rodinný dom Ondavské Matiašovce, okres Vranov nad Topľou

Rodinný dom bol daný do užívania v r. 1978. Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1.277 m2, situovaný v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov obci Ondavské

Termín dražby: 28.5.2018 o 10:30 hod.

48 200,- €
Detail
Snímka1

Orná pôda Nižný Mirošov, okres Svidník

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/128, 1/16, 7/128 a 1/32 k pozemkom o celkovej výmere  17,3239 ha, evidovaných na kat. mape ako parcely registra “E“, druh pozemku orná pôda. Pozemky s

Termín dražby: 28.5.2018 o 11:00 hod.

2 110,- €
Detail
DSCN0493

Polyfunkčný areál ul. J. Gagarina, Svidník

OPAKOVANÁ DRAŽBA Areál s príslušenstvom a pozemky situovaný na ulici J. Gagarina v okresnom meste Svidník. Areál, je prístupný z miestnej komunikácie, vo vlastníctve Mesta Svidník.  Ar

Termín dražby: 28.5.2018 o 11:30 hod.

224 000,- €
Detail
DSCN3872

Rozostavaný rodinný dom Holumnica, okres Kežmarok

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k nehnuteľnostiam rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla a pozemok o veľkosti 625 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov, Holumni

Termín dražby: 28.5.2018 o 12:00 hod.

5 500,- €
Detail
2

Pozemky Hodkovce, okres Košice – okolie

Pozemky o výmere 1.890 m2 evidované na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, druh pozemku záhrady, situované v uličnej zástavbe rodinných domov, v katastrálnom území obce Hodkovc

Termín dražby: 29.5.2018 o 09:30 hod.

79 200,- €
Detail
DSCN3463

1 izbový byt sídlisko L.N.Tolstého, Veľké Kapušany

Byt na 2. poschodí situovaný v bytovom dome na sídlisku L.N.Tolstého vo Veľkých Kapušanoch. Bytový dom má deväť nadzemných podlaží vrátane technického prízemia so spoločnými časťa

Termín dražby: 29.5.2018 o 10:00 hod.

9 600,- €
Detail
DSCN3857

3- izbový byt ul. Rázusova, Smižany UPUSTENÉ OD DRAŽBY

Byt nachádzajúci sa na druhom strednom poschodí bytového domu na ulici Rázusova, v obci Smižany. Bytový dom má suterén a tri nadzemné podlažia po dva byty. Bytový dom má jeden vchod, v kt

Termín dražby: 29.5.2018 o 11:00 hod.

52 000,- €
Detail
DSCN3412

Rodinný dom Čečejovce časť Seleška, okres Košice – okolie

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 4314 m2 je situovaný v zastavanom území obce, v uličnej zástavbe rodinných domov na Družstevnej ulici, časť Seleška, okres Košice -

Termín dražby: 11.6.2018 o 09:30 hod.

339 000,- €
Detail
Snímka

Rodinný dom Malčice, okres Michalovce

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 722 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov v obci Malčice. Rodinný dom je jednopodlažný, nepodpivničený

Termín dražby: 11.6.2018 o 10:00 hod.

13 000,- €
Detail
dom z bočnej ulice

Rodinný dom Hatalov, okres Michalovce

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2604 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov na hlavnej ulici obce Hatalov, okres Michalovce. Rodinný dom je

Termín dražby: 11.6.2018 o 10:30 hod.

17 700,- €
Detail
Snímka1

2 izbový byt Miškovecká, Košice

Byt na 4. poschodí v bytovom dome situovaný na Miškoveckej ulici, v Košiciach, mestská časť Juh, sídlisko Železníky. Bytový dom má deväť nadzemných podlaží, pôdorysne je riešený v

Termín dražby: 11.6.2018 o 11:00 hod.

69 500,- €
Detail
DSCN4926

Administratívna budova ul. Rozvojová, Košice

Samostatne stojaca nebytová stavba „Hospodárska budova č.s. 2343 s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2592 m2, situovaná v k.ú. mestskej časti mesta Košice - Južné Mesto na Rozvojov

Termín dražby: 11.6.2018 o 11:30 hod.

710 000,- €
Detail
DSCN1614

Rodinný dom Veľký Lipník, okres Stará Ľubovňa

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 448,67 m2, situovaný v obytnej zóne na okraji centrálnej časti obce Veľký Lipník. Rodinný dom bol postavený a daný do užívania v r.

Termín dražby: 13.6.2018 o 09:00 hod.

5 700,- €
Detail
DSCN4291

Rodinný dom Svätá Mária – Pavlovo, okres Trebišov

Samostatne stojací, čiastočne podpivničený rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere1288 m2, situovaný v zástavbe rodinných domov obce Svätá Mária, časť Pavlovo okres Trebi

Termín dražby: 25.6.2018 o 09:30 hod.

31 800,- €
Detail
DSCN3829

Rodinný dom ul. Hlavná, Štrba

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 151 m2 spoluvlastnícky podiel 1/1 a 828m2 spoluvlastnícky podiel ½, siuovaný v centrálnej časti obce, na Hlavnej ulici, v obci Štrba.

Termín dražby: 17.7.2018 o 09:30 hod.

30 900,- €
Detail
DSCN4667

Rodinný dom Ľubica, okres Kežmarok

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 618 m2 situovaný v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov obce Ľubica, okres Kežmarok. Rodinný dom má dve nadzemné pod

Termín dražby: 17.7.2018 o 10:00 hod.

93 700,- €
Detail
DSCN4736

3-izbový ul. Kukučínova, Snina

Byt  na 1. poschodí v bytovom dome situovaný na ul. Kukučínova, v okresnom meste Snina. Bytový dom má tri vchody a deväť nadzemných, podlaží. Na 1. NP sa nachádzajú pivnice pre byty, spo

Termín dražby: 17.7.2018 o 10:30 hod.

29 000,- €
Detail

Stredné Slovensko

IMG_20170711_091118

Rodinný dom Veľká Čalomija, okres Veľký Krtíš

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 997 m2 situovaný v intraviláne obce Veľká Čalomija. Rodinný dom je samostatne stojací, prízemný objekt s čiasto

Termín dražby: 7.6.2018 o 10:30 hod.

15 900,- €
Detail
Snímka1

Rodinný dom Nová Bašta, okres Rimavská Sobota

Murovaný čiastočne podpivničený rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1.666 m2, situovaný pod cintorínom, na severnom okraji obce Nová Bašta, okres Rimavská Sobota. Rok vý

Termín dražby: 7.6.2018 o 11:00 hod.

10 600,- €
Detail
DSCN0084

Rodinný dom Ožďany, okres Rimavská Sobota

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 631 m2, situovaný v zastavanom území obce Ožďany. Rodinný dom je jednopodlažný so sedlovou strechou daný bol do u

Termín dražby: 7.6.2018 o 12:00 hod.

12 900,- €
Detail
5

4 izbový byt ul. Medená, Banská Bystrica

Byt v podkroví situovaný v obytnom dome na ulici Medená – časť Pršianska Terasa v Banskej Bystrici. Obytný dom je šesťposchodový a nachádza sa v ňom celkovo 14 bytových jednotiek a jed

Termín dražby: 12.6.2018 o 12:30 hod.

145 000,- €
Detail
5

Nebytový priestor č. 12 – 3 ul. Medená 10, Banská Bystrica

Nebytový priestor č. 12 – 3 v suteréne bytového domu so súpisným číslom 14281, vchod 10 (garážové státia), ulica Medená, časť Pršianska Terasa v Banskej Bystrici. Nebytový priestor

Termín dražby: 12.6.2018 o 13:00 hod.

5 200,- €
Detail
5

Nebytový priestor č. 12 – 3 ul. Medená 12, Banská Bystrica

Nebytový priestor č. 12 – 3 v suteréne bytového domu so súpisným číslom 14282, vchod 12 (garážové státia), ulica Medená, časť Pršianska Terasa v Banskej Bystrici. Nebytový priestor

Termín dražby: 12.6.2018 o 13:30 hod.

13 700,- €
Detail
5

Pozemok ul. Medená, Banská Bystrica

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/24 k pozemku parc. č. 3681/393 o výmere 324 m2, evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria. Po

Termín dražby: 12.6.2018 o 14:00 hod.

900,- €
Detail
5

Pozemok ul. Medená, Banská Bystrica

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/24 k pozemku parc. č. 3681/393 o výmere 324 m2, evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria. Po

Termín dražby: 12.6.2018 o 14:30 hod.

900,- €
Detail

Západné Slovensko

Snímka

Rodinný dom ul. Komárňanská, Veľký Meder

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1061 m2, situovaný na Komárňanskej ulici, východne od centra obce, v zástavbe starších rodinných domov. Rodinný do

Termín dražby: 31.5.2018 o 13:00 hod.

25 000,- €
Detail
IMG_20170911_101818-1305x979

Rodinný dom Boheľov, okres Dunajská Streda

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1906 m2, situovaný v obytnej zóne rodinných domov v obci a Boheľov, okres Dunajská Streda. Pôvodný rodinný dom bol

Termín dražby: 31.5.2018 o 13:30 hod.

31 900,- €
Detail