Aktuálne dražby

Snímka2

Pozemky Bratislava – Staré Mesto

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k pozemkom o celkovej výmere 933 m2, evidovaných na kat. mape ako parcela registra “C“ p.č. 2463 a parcela registra “E“ parc. č. 2448, druh pozemku

Termín dražby: 2.7.2019 o 12:00 hod.

121 000,- €
Detail
DSCN6850

Rodinný dom Kamienka, okres Humenné

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1932 m2, situovaný na okraji lesa v zástavbe dvojdomov, v spojení s ďalším domom, v k. ú. Kamienka, obec Kamienka, okres Humenné. Rod

Termín dražby: 15.7.2019 o 09:30 hod.

14 000,- €
Detail
DSCN6859

Rodinný dom Veľký Lipník, okres Stará Ľubovňa

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkom o výmere 999 m2, situovaný na vedľajšej ulici v širšom centre obce Veľký Lipník v okrese Stará Ľubovňa. Rodinný dom má jedno nadzemné podla

Termín dražby: 15.7.2019 o 10:00 hod.

68 200,- €
Detail
Snímka

Spoluvlastnícky podiel 1/2 Lesné pozemky Jakubovany, okres Sabinov

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k pozemkom o celkovej výmere 172.185 m2, evidovaných na kat. mape ako parcely registra “C“ a parcely registra “E“, druh pozemku lesné pozemky a ostat

Termín dražby: 15.7.2019 o 10:30 hod.

21 375,- €
Detail
DSCN6331

3 izbový byt ul. Agátová, Čečejovce

Byt na 2. poschodí situovaný v bytovom dome na Agátovej ulici v k.ú. obce Čečejovce,  okres Košice – okolie. Bytový dom bol postavený a daný do užívania v roku 1987. Bytový dom je u

Termín dražby: 17.7.2019 o 09:00 hod.

27 500,- €
Detail
DSCN6915

Rodinný dom ul. Ružova, Trebišov

Trojpodlažný, nepodpivničený rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 726 m2, situovaný v zástavbe samostatne stojacích rodinných domov, na ulici Ružova 12 v mestskej časti P

Termín dražby: 17.7.2019 o 09:30 hod.

166 000,- €
Detail
DSCN9698

Rodinný dom Somotor, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2.313 m2, situovaný na Novej ulici, v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov v k.ú. obce Somotor, ok

Termín dražby: 17.7.2019 o 10:00 hod.

26 700,- €
Detail
Snímka1

Pozemok Betliar, okres Rožňava

Pozemok registra KN-C p. druh: trvalý trávny porast, o výmere 739 m2 nachádzajúci sa na ulici Pokroku, na okraji zastavaného územia obce Betliar. Terén pozemku je rovinatý. Prístup k pozem

Termín dražby: 17.7.2019 o 10:30 hod.

1 690,- €
Detail
DSCN1239

Chata Kavečany, okres Košice I

OPAKOVANÁ DRAŽBA Rozostavaná chata s príslušenstvom a pozemkami o výmere 971 m2, osadená na mierne svahovitom neupravenom pozemku v k.ú. Kavečany, obec Košice - Kavečany v okrese Koši

Termín dražby: 17.7.2019 o 11:00 hod.

40 000,- €
Detail
DSCN7371

5 izbový byt a nebytový priestor, ul. Stöcklova Bardejov

Byt na 2. NP a  nebytový priestor je situovaný v polyfunkčnom dome na Stöcklovej ulici, na východnom okraji vonkajšieho obvodu širšieho centra mesta Bardejov. Polyfunkčný dom sa nachádza v

Termín dražby: 29.7.2019 o 09:30 hod.

161 000,- €
Detail
DSCN7239

Rodinný dom Čičava, okres Vranov nad Topľou

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 839 m2, situovaný v centre zastavaného územia obce Čičava, okres Vranov nad Topľou. Rodinný dom je jednopodlažný, nepodpivničený so

Termín dražby: 29.7.2019 o 10:00 hod.

7 300,- €
Detail