1 izbový byt sídlisko L.N.Tolstého, Veľké Kapušany

Byt na 2. poschodí situovaný v bytovom dome na sídlisku L.N.Tolstého vo Veľkých Kapušanoch. Bytový dom má deväť nadzemných podlaží vrátane technického prízemia so spoločnými časťami a zariadeniami domu, ktorými sú komunikačné priestory, schodište, chodby a pivnice pre byty. Má jeden vchod, v ktorom je 47 bytov.

Dispozičné riešenie: byt je I. kategórie so vstupnou predsieňou, dvomi komorami, WC, kúpeľňou, jednou izbou, jednou izbou s kuchyňou a s loggiou s prístupom z verejne prístupného schodiska. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 42,89 m2 Orientácia miestností bytu je na východ.

Byt je z pôvodných konštrukčných materiálov, ktoré sú v stave primeranom ich veku. Stavebné úpravy na byte neboli vykonané žiadne, je v pôvodnom stave. Dvere v byte sú hladké, podlahy PVC, okná drevené, jadro umakartové, WC kombi, v kúpeľni je jednoduchá plechová vaňa, umývadlo, batérie v kúpeľni jednoduché, v kuchyni je jednoduchá linka, nerezový drez s pákovou batériou, šporák nie je.

Bytový dom sa nachádza v lokalite panelových bytových domov a občianskej vybavenosti na okraji centrálnej časti mesta. Sídlisko je vybavené kompletnou infraštruktúrou, poloha je vhodná na bývanie. Prístup k domu je z verejnej miestnej komunikácie. Mesto Veľké Kapušany s počtom obyvateľov okolo 9.500 leží na Východoslovenskej nížine, medzi riekami Uh, Latorica a Laborec. V dosahu do 5. min. je centrum mesta, autobusová a železničná stanica a taxi.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Byt č. 36 na 2. p. bytového domu – Obytný blok, so súp. č. 82, vchod 6, ulica sídlisko L. N. T. vo Veľkých Kapušanoch, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 4735/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 459 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 4216/289104.
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 4735/4 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 459 m2
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 4216/289104

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 2911, okres: Michalovce, obec: VEĽKÉ KAPUŠANY, katastrálne územie: Veľké Kapušany.

Dátum a čas dražby: 29.5.2018 o 10:00 hod.
(vstup na dražbu o 09:30)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:9 600,- €
Znalecká hodnota:9 637,73 €
Dražobná zábezpeka:1 000,- €
Obhliadky: 14.05.2018 o 14,30 hod.
25.05.2018 o 10,00 hod.
DSCN3456DSCN3463DSCN3449DSCN3454DSCN3444DSCN3445DSCN3443DSCN3442