1- izbový byt ulica Pezinská, Senec

Byt na 5. poschodí situovaný v bytovom dome na Pezinskej ulici, na západnom okraji mesta Senec. Bytový dom murovaný atypický má sedem nadzemných podlaží a dva vchody, v ktorých je po 19 bytov, Na vstupnom podlaží je vestibul, zádverie, pivnice, schodisko a výťah. Na ďalších nadzemných podlažiach sa nachádzajú iba byty. Bytový dom bol odovzdaný do užívania v roku 2010.

Dispozičné riešenie: byt pozostáva z 1 obytnej miestnosti s kuchynskou linkou, ktorá bola dodatočne rozdelená nedokončenou jednoduchou priečkou a príslušenstva. Príslušenstvom bytu tvorí kúpeľňa spojená s WC a predsieň a pivnica na prízemí. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 31,96 m2. Orientácia obytných miestností bytu je na východ.

Byt má dve okná plastové s izolačným dvojskolom, podlaha izby a predsiene plávajúca laminátová, v kúpeľni je keramická dlažba, bytové jadro je murované, v byte sú rozvody elektroinštalácie svetelnej aj zásuvkovej s rozvádzačom v predsieni, úpravy stien – omietky hladké štukové, v celej kúpeľni v kuchyni okolo linky je keramický obklad, vstupné dvere do bytu pôvodne hladké, poškodené, v kúpeľni je jednoduchá vaňa, keramické umývadlo, batérie pákové, WC typu kombi, v kuchyni kuchynská linka na báze dreva so samostatným sporákom, s odsávačom pár, v kuchynskej linke je nerezový drez s pákovou nerezovou batériou, vnútorné dvere iba do kúpeľne plné hladké v oblôžkovej zárubní, vykurovacie telesá v izbe pod oknami panelové oceľové typu Korad, v kúpeľni je rebríkový radiátor. Byt je napojený na teplú a studenú vodu s meračmi teplej a studenej vody, na elektrickú energiu 230 V so samostatným meraním spotreby, byt je odkanalizovaný do verejnej kanalizácie, v byte je rozvod káblovej televízie a domového zvončeka s vrátnikom.

V okolí bytového domu je dostatok parkovacích miest, nachádzajú sa tu bytové domy a čiastočne občianska vybavenosť. Okresné mesto Senec leží severovýchodne od Bratislavy, pri diaľnici D1 z Bratislavy do Žiliny vo vzdialenosti 25 kilometrov od hlavného mesta. Mesto má kompletné občianske vybavenia na úrovní okresného mesta.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Byt č. 13 – EA2 na 5. p. bytového domu – Bytový dom Pezinská 47, 49, so súp. č. 4544, vchod 49, ulica Pezinská v Senci, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 4414/118, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 522 m2 a parc. č. 4414/338, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 173 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 3216/253661.
Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 4414/118 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 522 m2
parc. č. 4414/338 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 173 m2 spoluvlastnícky podiel k pozemkom: 3216/253661
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Senec, katastrálny odbor, LV č. 7715, okres: Senec, obec: SENEC, katastrálne územie: Senec.

 

Dátum a čas dražby: 24.1.2019 o 15:00 hod.
(vstup na dražbu o 14:30)
Miesto konania dražby:Hotel Nostalgia, Salónik, 1. poschodie, Lichnerova 28, 903 01 Senec, okres Senec
Najnižšie podanie:58 100,- €
Znalecká hodnota:58 056,90 €
Dražobná zábezpeka:6 000,- €
Obhliadky: 09.01.2019 o 12,00 hod.
22.01.2019 o 12,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
nacrtDSCN1504DSCN1534DSCN1537DSCN1529DSCN1530DSCN1532DSCN1527DSCN1516DSCN1523DSCN1510DSCN1509