Rodinný dom Veľká Čalomija, okres Veľký Krtíš

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 997 m2 situovaný v intraviláne obce Veľká Čalomija. Rodinný dom je samostatne stojací, prízemný objekt s čiastočným podpivničením s valbovou strechou. Pôvodná stavba rodinného domu bola postavená v roku 1939, prístavba bola postavená v roku 1968. Celá stavba postupne bola rekonštruovaná od roku 1968 – 2014. V roku 2004 bola zriadená nová kúpeľňa a kuchyňa. V roku 2010 bolo realizované ústredné kúrenie, výmena okien bola v roku 2012 a výmena strešnej krytiny v roku 2014.

Dispozičné riešenie: Podpivničená časť sa nachádza v prístavbe pod miestnosťou zásobárne. Prístupná je z dvora cez betónové schodisko. Situovaný je tu sklad zeleniny a domáca vodáreň. Na 1. NP. v pôvodnej stavbe sú situované tri izby a spojovacia chodba a vstupná predsieň. V prístavbe sú situované miestnosti: kuchyňa, kúpeľňa, práčovňa s WC, schodisko do 1. PP a zásobáreň, sklad paliva. Riešené sú dva vstupy do RD – a to do prednej časti a do hospodárskej časti domu.

Stavebno – technické konštrukcie domu: základy sú kombinované a to z lomového kameňa v malte a z monolitického betónu bez hydroizolácie. Zvislé konštrukcie 1. NP a 1.PP sú murované z tehál a z kameňa hr. 400  a 450 mm na prízemí a 400 mm na 1. PP. Stropná konštrukcia nad 1. PP je zo železobetónovej dosky s rovným podhľadom a nad 1.NP je z drevených trámov s rovným omietnutým podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy sú vápennocementové hladké omietky. Vonkajšie tiež. Na podlahe na 1.PP je hrubý betón, na 1. NP. V obytných miestnostiach je drevená palubovka, v ostatných sú keramické dlažby, keramické obklady sú v kúpeľni a v práčovni až po strop, v kuchyni nad kuchynskou linkou. Priečky sú murované z tehál. Krov je valbový, strešná krytina je z pozinkovaného plechu s farebnou povrchovou úpravou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, okná  vchodové dvere sú plastové, vnútorné dvere sú drevené hladké a zasklené. Okenné otvory na prepojovacej chodbe sú vybavené vonkajšími plastovými roletami. Na oknách sú vnútorné plastové žalúzie. Vykurovanie na 1. NP je ústredné teplovodné, radiátory sú oceľové doskové, zdroj je elektrický kotol. Na prízemí je rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaných rúr, kanalizácie z plastových rúr. Na 1. PP je iba rozvod studenej vody a elektroinštalácie 220 a 380 V. Na 1. NP je príprava TÚV – elektrickým bojlerom. Vybavenie na 1. NP -  v kúpeľni: 1 ks umývadlo, vaňa smaltovaná oceľová – 1 ks, elektrický bojler – 1 ks, splachovací záchod – 1 ks, v kuchyni: kuchynská linka na báze dreva dĺžky 2, 6 m, kuchynský dvojdrez z nerezu, elektrický sporák s rúrou keramickou varnou plochou, odsávač pár. Všetky batérie sú pákové nad vaňou pákové so sprchou. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, ističe sú. Na prízemí je aj rozvod zemného plynu, len po vyhotovení nového ústredného kúrenia spotrebiče – gamatky lokálneho vykurovania boli demontované, ale rozvody ponechané.

Veľká Čalomija je obec v Ipeľskom regióne, vzdialená od okresného mesta Veľký Krtíš cca 25 km. V obci je základná občianska vybavenosť pošta, obchody, lekár, kostol, ZŠ, MŠ. Počet obyvateľov obce 606.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 21/1 Záhrady o výmere 259 m2
parc. č. 21/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 426 m2
parc. č. 21/5 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2
parc. č. 21/6 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 291 m2
Stavby
súp. č. 138 Rodinný dom na parc. č. 21/2
súp. č. 256 Garáž na parc. č. 21/5
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, LV č. 266, okres: Veľký Krtíš, obec: VEĽKÁ ČALOMIJA, katastrálne územie: Veľká Čalomija.

 

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Marta Jurinová, Ulica Št. Moyzesa č. 53, Lučenec
IMG_20170711_091137IMG_20170711_091122IMG_20170711_091118IMG_20170711_091106