Rodinný dom Nová Bašta, okres Rimavská Sobota

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Murovaný čiastočne podpivničený rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1.666 m2, situovaný pod cintorínom, na severnom okraji obce Nová Bašta, okres Rimavská Sobota. Rok výstavby pôvodného rodinného dom je 1955, prístavby sú z roku 1980 a 1990.

Dispozičné riešenie: Pôvodný dom pozostával z troch miestností – prednej a zadnej miestnosti, medzi ktorými bola kuchyňa. V rámci prvej prístavby bola dostavaná čiastočne podpivničená izba do ulice a dve zadné miestnosti (izby a zo zadnej miestnosti pôvodného domu bola vytvorená komora, kúpeľňa). Druhá prístavba bola do dvora s plochou strechou – predsieň so vstupom do domu a ďalšia izba. V dome sa nachádza bývanie nižšieho štandardu pre jednu rodinu s piatimi obytnými miestnosťami a príslušenstvom. Na prízemie sa vstupuje cez pristavanú predsieň po vnútornom vyrovnávacom schodišti. Z nej sa vstupuje do dvoch izieb (dostavaných do ulice a dvora) a kuchyne. Z kuchyne je vstup do prednej izby a komory, ktorá vznikla obmurovaním pôvodnej krytej terasy domu. Za kúpeľňou sa nachádzajú ešte dve priechodné izby, do ktorých sa vstupuje z dostavanej miestnosti za predsieňou. Dom je napojený na elektrickú energiu. Predtým bol napojený aj na vodovod zo studne na parcele 348, domáca vodáreň bola umiestnená v chodbe pre kúpeľňou, táto už bola zrušená. Dom nemá funkčné napojenie na vodu. Chýbajú aj rozvody, vodovodné batérie i zásobník na ohrev vody. Vykurovanie je len lokálne pieckami a sporákom na tuhé palivo s nevhodným napojením dvoch spotrebičov do jedného prieduchu. Kanalizácia je riešená do malej provizórnej prekrytej šachty vo dvore medzi domom a letnou kuchyňou, priesakom. Technické riešenie: 1. nadzemné podlažie:  Základy – betónové – objekt bez podzemného podlažia bez izolácie, podmurovka omietaná. Zvislé nosné konštrukcie – murované z tehál a pórobetónových kvádrov v skladobnej hr. 30 až 40 cm, deliace konštrukcie – murované z tehál a pórobetónu. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha – krovy – hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov, krytiny strechy na krove – pálené škridlové dvojdrážkové, klampiarske konštrukcie strechy – z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – škrabaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné hladké, vnútorné obklady – prevažnej časti kúpeľne min. nad. 1,35 m výšky, – vane, – kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov – dvere – hladké plné alebo zasklené, okná – drevené dvojité aj zdvojené s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – mozaikové parkety (predná izba), veľkoplošné parkety (laminátové) a lepené PVC (v dvoch zadných izbách), dlažby a podlahy ostatných miestností – lepené PVC i keramická dlažba. Vybavenie kuchýň – plynový sporák, sporák na tuhé palivo, – drezové umývadlo oceľové smaltované, – kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní – vaňa oceľova smaltovaná, – umývadlo, záchod – splachovací bez umývadla. Vykurovanie – zdroj vykurovania – lokálne – na tuhé palivá obyčajné. Vnútorné rozvody vody – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie – liatinové a kameninové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná, motorická, elektrický rozvádzač – s automatickým istením.

Obec Nová Bašta sa nachádza pri maďarských hraniciach v okrese Rimavská Sobota. Počet obyvateľov cca 500, občianska vybavenosť, obecný úrad, obchod, zdravotné stredisko, základná škola s materskou školou, pošta. Doprava do obce autobusom, vzdialenosť od okresného mesta Rimavská Sobota cca 40 km.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 347 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 538 m2
parc. č. 348 Orná pôda o výmere 1128 m2
Stavba
súp. č. 204 Rodinný dom na parc. č. 347
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, LV č. 235, okres: Rimavská Sobota, obec: NOVÁ BAŠTA, katastrálne územie: Nová Bašta.

 

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Marta Jurinová, Ulica Št. Moyzesa č. 53, Lučenec
Znalecká hodnota:10 615,42 €
Dražobná zábezpeka:800,- €
Snímka1Snímka8Snímka6Snímka7Snímka2Snímka4Snímka3