2-izbový byt a garáž ul. Námestie SNP, Piešťany

2-izbový byt na 2. poschodí situovaný v radovej zástavbe bytových domov, na Námestí SNP, v okrajovej časti centra mesta Piešťany. Tehlový bytový dom ma 4. nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Rok výstavby bytového domu je 1960.

Dispozičné riešenie: Byt pozostáva z troch izieb s príslušenstvom, ktoré tvorí predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica v suteréne. Orientácia obytných miestností bytu je na juh a západ. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 70,09, m2. Garáž v radovej zástavbe garáži na nádvorí bytového domu, prístupná podjazdom z Bernolákovej ulice, postavená v r. 1965. Prístup k bytovému domu je z verejných komunikácií mesta.

V okolí bytového domu je dostatok parkovacích miest, ďalšie bytové domy a občianska vybavenosť. Lokalita sa zaraďuje do okraja centra mesta s dobrou dostupnosťou MHD do centra aj do všetkých častí mesta. Piešťany sú známe kúpeľné mesto na Slovensku, sídlo okresu a mnohých vedeckých inštitúcií. Je medzinárodným strediskom liečby reumatických chorôb a významným regionálnym centrom kultúry, školstva, športu a rekreácie.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Byt č. 12 na 2. p. bytového domu – bytový dom, so súp. č. 1478, vchod 6, ulica Námestie SNP v Piešťanoch, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 6186, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 368 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 70/1246.
Parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 6186 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 368 m2
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 70/1246
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor, LV č. 7871, okres: Piešťany, obec: PIEŠŤANY, katastrálne územie: Piešťany.
b) Stavba
súp. č. 5637 garáž na parc. č. 6207
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 5637 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4.
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor, LV č. 9081, okres: Piešťany, obec: PIEŠŤANY, katastrálne územie: Piešťany.

 

Dátum a čas dražby: 24.1.2019 o 13:00 hod.
(vstup na dražbu o 12:30)
Miesto konania dražby:Hotel Phoenix, Malá sála, 1. poschodie Kapitulská 16, 917 01 Trnava, okres Trnava
Najnižšie podanie:88 000,- €
Znalecká hodnota:87 952,42 €
Dražobná zábezpeka:9 000,- €
Obhliadky: 09.01.2019 o 13,30 hod.
22.01.2019 o 13,30 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
DSCN1487nacrtDSCN1500DSCN1501DSCN1495DSCN1493DSCN1490DSCN1488