2 izbový byt Miškovecká, Košice

Byt na 4. poschodí v bytovom dome situovaný na Miškoveckej ulici, v Košiciach, mestská časť Juh, sídlisko Železníky. Bytový dom má deväť nadzemných podlaží, pôdorysne je riešený v tvare písmena I s jedným centrálnym schodiskom s osobným výťahom. Na I. nadzemnom podlaží sú umiestnené spoločné priestory, komunikačné priestory, priestor hlavného vstupu, technická infraštruktúra domu a pivnice k bytom. Na ostatných nadzemných podlažiach sú umiestnené byty na každom podlaží a komunikačné priestory. Rok ukončenia výstavby bytového domu 1970.

Dispozičné riešenie: Byt pozostáva z dvoch obytných miestnosti a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC, loggia a pivnica v suteréne bytového domu. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 50,17 m2. Orientácia obytných miestností bytu je na severozápad a juhovýchod.

Byt je riešený je ako jednogeneračný byt so samostatným vstupom z centrálnej schodiskovej chodby. Presvetlenie je riešené oknami z plastových profilov s izolačným termosklom, dvere sú na báze dreva do kovových zárubní, podlahy izieb sú z laminátovej plávajúcej dlažby a s drevenými parketami, v kúpeľni, WC, predsieni, kuchyni a na loggii je keramická dlažba. Bytové jadro je pôvodné z materiálov na báze dreva – Umakart. V kúpeľni je vaňa plechová smaltovaná so sprchovou nerezovou pákovou batériou, keramické umývadlo. V záchode je osadená WC misa. Nútené odsávanie WC je do centrálnej šachty. V kuchyni je zriadená kompletná sanitná a elektrická inštalácia s modernou kuchynskou linkou s dvierkami na báze dreva, keramický obklad v kuchyni pri linke a v kúpeľni, drezové umývadlo nerezové, štvorhoráková plynová varná doska s teplovzdušnou rúrou, odsávač pár. Vykurovanie bytu je ústredné teplovodné, panelové radiátory s termoregulačnými ventilmi. Byt má vlastné meranie spotreby studenej vody, meranie spotreby tepla a elektriny. Byt má vybudovaný rozvod káblovej televízie, domáci telefón s vrátnikom. Byt má loggiu s keramickou dlažbou. Spoluvlastnícky podiel bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a pozemku je 179/10000.

V okolí bytového domu sú ďalšie bytové domy a kompletná občianska vybavenosť. Pred bytovým domom a v jeho okolí je dostatok parkovacích miest. Lokalita sa zaraďuje do okraja centra mesta s dobrou dostupnosťou MHD do centra mesta. V dosahu do 5. min. je miestna doprava, autobus, električka a taxi.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Byt č. 12 na 4. p. bytového domu – obytný dom, Miškovecká 18,19, so súp. č. 1025, vchod 19, ulica Miškovecká v Košiciach, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 3689, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2 a parc. č. 3690, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 218 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 179/10000.
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 3689 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2
parc. č. 3690 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 218 m2
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 179/10000

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, LV č. 12736, okres: Košice IV, obec: KOŠICE – JUH, katastrálne územie: Južné Mesto.

Dátum a čas dražby: 11.6.2018 o 11:00 hod.
(vstup na dražbu o 10:30)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:69 500,- €
Znalecká hodnota:69 550,68 €
Dražobná zábezpeka:7 000,- €
Obhliadky: 25.05.2018 o 15,00 hod.
04.06.2018 o 15,00 hod.
Snímka1SnímkaDSCN4773DSCN4772DSCN4760DSCN4765DSCN4757DSCN4777