2 izbový byt ul. Jozefa Murgaša, Michalovce

Byt na 2. poschodí situovaný v bytovom dome na ulici Jozefa Murgaša, v širšom centre okresného mesta Michalovce. Bytový dom má 4. nadzemné podlažia a suterén. V suteréne sa nachádzajú pivnice pre byty, na typickom podlaží sa nachádzajú po tri bytové jednotky. Bytový dom Bytový dom ako celok je po rekonštrukcií, odovzdaný bol do užívania v roku 1966.

Dvojizbový byt sa nachádza na 2. poschodí bytového domu prístupný je zo schodiska bez výťahu. Byt má dispozične predsieň, kuchyňu, kúpeľňu, WC a dve izby bez balkóna. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 52,43 m2.

Byt je v pôvodnom stave, bez zásadných rekonštrukcií a modernizácií. Podlahy v byte sú PVC, v jednej izbe je plávajúca laminátová podlaha, dvere hladké, okná pôvodné drevené zdvojené s vnútornými žalúziami, vykurovanie ústredné, zdrojom tepla je teplovod z centrálnej kotolne, radiátory článkové plechové, omietky pôvodné vápenno cementové, jadro umakartové, WC typu kombi, v kúpeľni je jednoduchá plechová vaňa, keramické umývadlo, batéria spoločná páková so sprchou, v kuchyni je jednoduchá kuchynská linka s nerezovým drezom, batéria páková, šporák plynový nerezový s elektrickou rúrou, bez odsávača pár, bez ďalšieho vybavenia. Údržba bytu je zanedbaná, so stavom v čase obhliadky nespĺňa požiadavky na súčasné trendy bývania. Jeho ďalšie užívanie si bude vyžadovať investície do zanedbanej údržby, prípadne do jeho rekonštrukcie a modernizácie.

Bytový dom  sa nachádza v lokalite širšieho centra mesta ,v okolí bytového domu sú z východnej, severnej a južnej strany nádvoria a ďalšie bytové domy, zo západnej strany je miestna komunikácia – ulica J. Murgaša. V dosahu do 5 min. je miestna doprava, autobus, taxi, železnica do 10 min.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Byt č. 5 na 2. p. bytového domu – bytový dom, so súp. č. 1324, vchod 37, ulica J. Murgaša v Michalovciach, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 3921, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1084 m2. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1324 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 9169. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 5103/262156.
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 6645, okres: Michalovce, obec: MICHALOVCE, katastrálne územie: Michalovce.

b) Parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 3921 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1084 m2
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 3921 je evidovaný na liste
vlastníctva číslo 6645.
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5103/262156
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu
Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 9169, okres: Michalovce, obec:
MICHALOVCE, katastrálne územie: Michalovce.

Dátum a čas dražby: 21.1.2019 o 09:30 hod.
(vstup na dražbu o 09:00)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:28 600,- €
Znalecká hodnota:28 648,82 €
Dražobná zábezpeka:3 000,- €
Obhliadky: 03.01.2019 o 15,00 hod.
18.01.2019 o 15,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore
s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo
elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN2292DSCN2288DSCN2291DSCN2286DSCN2280DSCN2277DSCN2272DSCN2271