2 izbový byt ul. L. Kossutha, Kráľovský Chlmec

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Byt na 1. poschodí (2. nadzemnom podlaží) situovaný v bytovom dome na ul. L. Kossutha, v blízkosti centra mesta Kráľovský Chlmec. Bytový dom je klasickej murovanej konštrukcie, má 2 nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie, valbovú strechu. Prvé podzemné podlažie tvoria pivnice a spoločné priestory pre bicykle a kočiare. Na 2. NP vchodu 51 sú situované tri byty. Obytný dom nemá výťah. Ukončenie výstavby obytného domu bolo v roku 1957.

Dispozičné riešenie: byt pozostáva z 2 obytných miestnosti, kuchyne a príslušenstva. Byt je orientovaný obytnými miestnosťami JZZ a SVV. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 54,22 m2.

Bytová jednotka je po čiastočnej rekonštrukcií. Obytné miestnosti majú hladkú vápennú omietku, príslušenstvo murované. Podlaha obytných miestností PVC a vlysy, kuchyňa PVC, predsieň, kúpeľňa a WC keramická dlažba. Obytné miestnosti sú dostatočne presvetlené, výplňové okenné konštrukcie sú drevené zdvojené, dvere sú nové dyhované plné alebo zasklené, vstupné dvere so zvýšenou bezpečnosťou. Vykurovanie lokálne – gamatky na zemný plyn 2 ks. Kúpeľňa – hydromasážny sprchovací box, keramické umývadlo, vodovodná batéria páková, WC kombi, keramický obklad stien po strop, podlaha keramická dlažba. V kúpeľni je elektrický bojler na TÚV. V kuchyni je nová kuchynská linka, plynový sporák s plynovou rúrou. Kuchynská linka dĺžky 2,40 m, keramický obklad stien, drez nerezový, otočná vodovodná batéria na SV. Elektroinštalácia v byte svetelná ističe v predsieni. Prípojky vody od stúpacích rozvodov z PVC a oceľových rúr. Kanalizačné prípojky zo zariaďovacích predmetov v byte z PVC rúr. Teplá voda ohrievaná z vlastného elektrického bojlera. Spoločné priestory pivníc v podzemnom podlaží majú podlahy z cementového poteru, vnútorné omietky vápenné hrubé bez obkladov.

Bytový dom sa nachádza lokalite širšieho centra mesta. V blízkom okolí je súvislá zástavba bytových domov, reštaurácie, obchody, banky, základná škola, materská škola a ostatné objekty občianskeho vybavenia.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Byt č. 6 na 1. p. bytového domu – BYTOVY DOM, so súp. č. 613, vchod 51, ulica Ľ. Kossutha v Kráľovskom Chlmci, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 688/7, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 5860/64050.
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 688/7 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5860/64050

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 2983, okres: Trebišov, obec: KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, katastrálne územie: Kráľovský Chlmec.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:8 100,- €
Znalecká hodnota:10 753,01 €
Dražobná zábezpeka:2 000,- €
Obhliadky:

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
4763521