2 izbový byt ul. Ľ. Štúra, Zvolen

Byt na 1. poschodí v bytovom dome na ulici Ľ. Štúra, v širšom centre mesta Zvolen.Bytový dom má dva vchody s piatimi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím. Na nadzemných podlažiach sú v každom vchod e na každom podlaží po tri byty, spolu je v bytovom dome 30 bytov. Bytový dom bol postavený v r. 1978, je napojený na verejný vodovod, rozvod elektro, kanalizáciu a na zemný plyn.

Dispozičné riešenie: byt pozostáva z dvoch obytných miestností, z toho jedna s loggiou, kuchyne s jedálňou a príslušenstva bytu. Príslušenstvo bytu tvorí chodba, kúpeľňa a WC . Pivnica č. 1 k bytu sa nachádza v suteréne bytového domu. Plocha príslušenstva bytu je započítaná do celkovej podlahovej plochy bytu. Celková výmera podlahovej plochy bytu vrátane pivnice je 68,99 m2. Byt je po čiastočnej rekonštrukcií a modernizácií, ktorá bola prevedená v presne nezistenom čase. Predmetom rekonštrukcie a modernizácie bola kúpeľňa, WC, čiastočne kuchyňa, podlahy a výmena pôvodných drevených zdvojených okien za okná plastové. Okná v bytu sú plastové s izolačným dvojsklom, dvere pôvodné hladké, podlahy chodby plávajúca laminátová, kúpeľne, WC a časti kuchyne keramická dlažba, podlaha časti kuchyne a izieb jednoduché plávajúce laminátové podlahy, omietky pôvodné hladké, samostatné WC typu kombi s keramickým obkladom a malým umývadlom, v kúpeľni je plastová vaňa, umývadlo, keramický obklad, batérie pákové, v kuchyni je plynový šporák, odsávač pár, nerezový drez s pákovou batériou, jednoduchá kuchynská linka 2,50 bm vrátane šporáku, okolo linky je keramický obklad, v byte je nový rozvod teplej aj studenej vody, kanalizácie, zdrojom teplej vody je centrálny rozvod, zdrojom tepla pre byt je centrálny rozvod tepla, radiátory plechové panelové. Byt má na južnej strane loggiu, ktorá je prístupná z izby. Na chodbe je vstavaná skriňa.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Byt č. 1 na 1. p. bytového domu – Bytový dom, ul.Ľ.Štúra, so súp. č. 2552, vchod 17, ulica Ľ. Štúra vo Zvolene, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 744/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 427 m2. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2552 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6558/144832.
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Zvolen, katastrálny odbor, LV č. 7438, okres: Zvolen, obec: ZVOLEN, katastrálne územie: Zvolen.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Jozef Brázdil, PhD. Bystrický rad 314/69, Zvolen, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
Najnižšie podanie:72 800,- €
Znalecká hodnota:72 800,- €
Dražobná zábezpeka:8 000,- €
Obhliadky: Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN5785nacrtDSCN5805DSCN5798DSCN5801DSCN5793DSCN5795DSCN5788