2-izbový byt ul. Študentská, Snina

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Byt na 3. najvyššom poschodí situovaný v bytovom dome na ulici Študentská, v okresnom meste Snina. Bytový dom je murovaný, má 2. vchody, jedno podzemné a tri nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží sú pivnice, v troch nadzemných podlažiach sú byty, na každom poschodí sú po dva byty, celkove 12 bytových jednotiek. V dome nie je výťah. Dom bol postavený v roku 1956.

Dispozičné riešenie: byt je I. kategórie so vstupnou predsieňou s chodbou, jednou izbou s kuchyňou, jednou samostatnou izbou a s kúpeľňou s WC s prístupom z verejne prístupného schodiska bez výťahu. Orientácia obytných miestností je na východ a západ. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 69,76 m2.

Byt je z pôvodných konštrukčných materiálov, ktoré sú v stave primeranom ich veku. Súčasťou bytu je vnútorné vybavenie teplonosné, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a televízne rozvody a prípojky. Bytová jednotka pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, predsiene, kúpeľne s oddeleným WC. Byt je štandardne vybavený, napojený na ústredné vykurovanie z centrálneho zdroja, rozvod teplej a studenej vody, kanalizáciu, plynovod a elektroinštaláciu. Jadro je murované, vaňa v kúpeľni je plechová smaltovaná s pákovou batériou, keramické umývadlo s pákovou batériou a záchod s vrchnou splachovacou nádržkou, v kuchyni je kuchynská linka dl. 2,00 m so smaltovaným drezom a pákovou batériou, plynovým sporákom s odsávačom pár, stena za  linkou je obložená keramickým obkladom. V byte sú drevené zdvojené okná, dvere drevené hladké, v kúpeľni a WC je keramický obklad. Podlahy v kuchyni, predsieni, kúpeľni a WC sú z keramickej dlažby, v obývacích izbách sú drevené parkety. Obývacie izby sú orientované na východ. Byt je napojený na ústredné vykurovanie z centrálneho zdroja, rozvod teplej a studenej vody, kanalizáciu, plynovod a elektroinštaláciu, v čase obhliadky bol odstavený prívod elektrickej energie a plynu.

Lokalita je vybavená kompletnou infraštruktúrou, prístup k domu je z verejnej miestnej komunikácie – Študentskej ulice. Mesto Snina sa svojou polohou nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, v najvýchodnejšej časti Prešovského kraja. Mesto má kompletné občianske vybavenie na úrovní okresného mesta.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Byt č. 4 na 3. p. bytového domu, so súp. č. 1466, vchod 1, ulica Študentská v Snine, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 5066/205, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 319 m2. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1466 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6369. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 70/779.

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Snina, katastrálny odbor, LV č. 4770, okres: Snina, obec: SNINA, katastrálne územie: Snina.

b) Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 5066/205 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 319 m2
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 5066/205 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4770.
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 70/779

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Snina, katastrálny odbor, LV č. 6369, okres: Snina, obec: SNINA, katastrálne územie: Snina.

V zmysle § 26 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 €, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

Dátum a čas dražby: 18.12.2018 o 14:30 hod.
(vstup na dražbu o 14:00)
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Iveta Bžánová Strojárska 3998, 069 01 Snina, okres Snina
Najnižšie podanie:6 050,- €
Znalecká hodnota:8 005,21 €
Dražobná zábezpeka:1 800,- €
Obhliadky: 03.12.2018 o 15,00 hod.
10.12.2018 o 13,30 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
20180907_11412820180907_11414320180907_11393820180907_11404020180907_11384720180907_11381420180907_11382220180907_11375720180907_11373820180907_113725nacrtDSCN4254DSCN4247DSCN4240DSCN4242DSCN4239