2 izbový byt ulici Čsl. Armády, Humenné

Byt na 7. poschodí situovaný v bytovom dome na ulici Čsl. Armády v okresnom meste Humenné. Bytový dom je panelovej prefabrikovanej konštrukcie, má 9. nadzemných podlaží vrátane technického prízemia bez podzemného podlažia. Prvé nadzemné podlažie – prízemie tvoria pivnice pre byty  a spoločné priestory, na 2. 9. NP (resp. 1. až 8. poschodie) sú situované po 2 byty na každom poschodí v každom vchode. V celom bytovom dome je spolu 64 bytov. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1982.

Dispozičné riešenie: byt pozostáva z dvoch obytných miestnosti a príslušenstva. Príslušenstvo tvorí predsieň, chodba, kúpeľňa spojená s WC, šatník a kuchyňa. K bytu ako príslušenstvo patrí aj pivnica na prízemí bytového domu. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 63,01 m2. Orientácia obytných miestností je na východ a západ.

Izby majú pôvodnú hladkú omietku, kuchynská linka dĺžky 2,40 m je vymenená, okolo linky je keramický obklad, šporák plynový, drez nerezový, batéria páková, nad šporákom je odsávač pár, podlaha v kuchyni plávajúca laminátová, podlahy obytných miestností PVC, predsieň a chodba korok, WC a kúpeľňa PVC, okná sú plastové s izolačným dvojsklom a so žalúziami, vstupné dvere do bytu hladké, z vnútornej strany čalúnené, dvere v byte pôvodné hladké, v byte je rozvod pôvodný elektriny, vody, kanalizácie a zemného plynu, vykurovacie telesá sú pôvodné plechové panelové radiátory s termostatickými ventilmi, bytové jadro je pôvodné umakartové, v kúpeľni je jednoduchá plechová vaňa, otočné keramické umývadlo, jedna spoločná batéria, WC typu kombi, bez keramických obkladov.

Bytový dom sa nachádza v širšom centre mesta na Sídlisku I. blízkom okolí je súvislá zástavba bytových domov a občianskeho vybavenia. Prístup k domu je z verejnej miestnej komunikácie pred bytovým domom – ulice Čsl. armády. Mesto Humenné sa nachádza v severovýchodnej časti východného Slovenska, v juhozápadnej časti okresu Humenné, v údolí rieky Laborec. Mesto Humenné je prirodzeným centrom regiónu Horný Zemplín.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Byt č. 30 na 7. p. bytového domu – Bytový dom M-5, so súp. č. 1898, vchod 64, ulica Čsl. armády v Humennom, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 3706/34, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 772 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6320/457344.
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 3706/34 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 772 m2
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6320/457344

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor, LV č. 8527, okres: Humenné, obec: HUMENNÉ, katastrálne územie: Humenné.

Dátum a čas dražby: 13.3.2019 o 09:30 hod.
(vstup na dražbu o 09:00)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
Najnižšie podanie:30 700,- €
Znalecká hodnota:30 747,60 €
Dražobná zábezpeka:3 000,- €
Obhliadky: 25.02.2019 o 13,00 hod.
04.03.2019 o 13,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
DSCN3468DSCN3499DSCN3491DSCN3482DSCN3483DSCN3475DSCN3479DSCN3471DSCN3473