2 izbový Obchodná ulica, Strážske

Byt na 3. poschodí nachádzajúci sa v bytovom dome na Obchodnej ulici, v meste Strážske. Montovaný panelový bytový dom má sedem nadzemných podlaží, jeden vchod, v ktorom je 51 bytov. Na vstupnom podlaží je vestibul, zádverie, pivnice, schodisko a výťah, z vonkajšej strany je 8 garáži. Na ďalších nadzemných podlažiach sa nachádzajú dvojizbové byty. Bytový dom bol odovzdaný do užívania v roku 1978.

Dispozičné riešenie bytu: byt pozostáva z 2 obytných miestnosti, kuchyne a príslušenstva. Príslušenstvom bytu tvorí kúpeľňa, WC a 2x loggia. Priečka medzi obývačkou a kuchyňou bola vybúraná. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 44,85 m2. Orientácia obytných miestností bytu je na východ.

Byt bol v  nezistenom čase čiastočne rekonštruovaný, predmetom rekonštrukcie bola výmena pôvodných drevených okien za okná plastové, výmeny pôvodných podláh PVC za podlahy plávajúce laminátové, na chodbe, v kúpeľni a v kuchyni je keramická dlažba, bytové jadro je murované, v byte sú čiastočne rekonštruované rozvody elektroinštalácie, v byte sú pôvodné povrchové úpravy stien – omietky hladké štukové, v celej kúpeľni, WC a v kuchyni okolo linky je keramický obklad, vstupné dvere do bytu pôvodne hladké, v kúpeľni je sprchový kút, keramické umývadlo v skrinke, batérie pákové, WC typu kombi, v kuchyni kuchynská linka na báze dreva so samostatným sporákom, s odsávačom pár, v kuchynskej linke je nerezový drez s pákovou nerezovou batériou, vnútorné dvere plné hladké do oceľových zárubní, vykurovacie telesá liatinové. Byt je napojený na teplú a studenú vodu s meračmi teplej a studenej vody, na elektrickú energiu 230 V so samostatným meraním spotreby, byt je odkanalizovaný do verejnej kanalizácie, v byte je rozvod káblovej televízie.

Bytový dom sa nachádza v širšom centre mesta, centrum je vzdialené cca 500 m, v zmiešanej lokalite, bytových, rodinných domov a občianskej vybavenosti. V okolí bytového domu je dostatok parkovacích miest na pozemkoch mesta. Strážske je mesto na Slovensku ležiace v Košickom kraji. Mesto Strážske má kompletné občianske vybavenie na úrovni malého mesta.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Byt č. 10 na 3. p. bytového domu – bytový dom, so súp. č. 253, vchod 253, ulica Obchodná v Strážskom, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 523/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 520 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 4420/237100.
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 523/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 520 m2
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 4420/237100
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 1691, okres: Michalovce, obec: STRÁŽSKE, katastrálne územie: Strážske.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice
Znalecká hodnota:12 998,22 €
Obhliadky:
Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN1217DSCN1209DSCN1216DSCN1201DSCN1205DSCN1196DSCN1193DSCN1194DSCN1192