3-izbový byt sídlisko P.O.H., Veľké Kapušany

3-izbový byt na 2. najvyššom poschodí situovaný v bytovom dome, na sídlisku P.O.H. vo Veľkých Kapušanoch. Bytový dom je samostatne stojací, má 3. nadzemné podlažia, technický suterén a tri vchody, v ktorých je spolu 26 bytov. V suteréne sa nachádzajú pivnice pre byty a spoločné priestory. Vertikálna komunikácia je zabezpečená schodiskom bez výťahu. Rok výstavby bytového domu je 1969.

Dispozičné riešenie: byt je I. kategórie so vstupnou predsieňou, kuchyňou, kúpeľňou s WC a tromi izbami s prístupom z verejne prístupného schodiska. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 65,44 m2. Orientácia miestností bytu je dve izby na juh, kuchyňu a jedna izba na sever.

Byt je z pôvodných konštrukčných materiálov, ktoré sú v stave primeranom ich veku. Stavebné úpravy na byte boli vymenené pôvodne drevené okná za okná plastové, v kúpeľni s WC je keramická dlažba, v izbách sú pôvodné drevené parkety, v kuchyni a na chodbe je plávajúca laminátová podlaha, na stenách sú pôvodné omietky, pôvodná elektroinštalácie, jadro je murované s keramickým obkladom, v kúpeľni je plastová vaňa so sprchovým kútom, umývadlo so skrinkou, v kúpeľni na stene je elektrický bojler, na chodbe je jedna vstavaná skriňa, vstupné dvere nové bezpečnostné, dvere v byte biele hladké, časť chýba, kuchynská linka nie je , šporák nie je, odsávač pár nie je, okolo linky je keramický obklad. Byt je vykurovaný z centrálnej kotolne, radiátory oceľové rebrové.

Bytový dom sa nachádza v lokalite murovaných bytových domov a občianskej vybavenosti na okraji centra mesta. V dosahu do 5 min. je centrum mesta, autobusová a železničná stanica a taxi. Sídlisko je kompletne vybavené, má ihriská a oddychovú zónu. Mesto Veľké Kapušany s počtom obyvateľov okolo 9.500, leží na Východoslovenskej nížine, medzi riekami Uh, Latorica a Laborec a je centrom regiónu.

Byt č. 303 na 2. p. bytového domu – Bytový dom, so súp. č. 36, vchod 47, ulica Sídlisko P. O. Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 1649, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 624 m2. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 36 nie je evidovaný na liste vlastníctva. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6525/158566.
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 5273, okres: Michalovce, obec: VEĽKÉ KAPUŠANY, katastrálne územie: Veľké Kapušany.

Dátum a čas dražby: 8.1.2019 o 10:30 hod.
(vstup na dražbu o 10:00)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:13 700,- €
Znalecká hodnota:13 659,76 €
Dražobná zábezpeka:2 000,- €
Obhliadky: 1, 20.12.2018 o 10,30 hod.
2, 03.01.2019 o 10,30 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN1984DSCN1957DSCN1982DSCN1981DSCN1976DSCN1973DSCN1974DSCN1967DSCN1970DSCN1964DSCN1966DSCN1962DSCN1963DSCN1959