3 izbový byt ul. A. Žarnova, Prievidza

Byt na 2p. v stredovej sekcii bytového domu situovaný na sídlisku sídlisko Zapotôčky – v jeho menej frekventovanej obytnej časti, ulica A. Žarnova v Prievidzi. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1987. Byt sa nachádza v bytovom dome s ôsmimi poschodiami, z toho jedným technickým a jedným s občianskou vybavenosťou, vo vchode je do 20 bytov. Dom je napojený na všetky verejné siete: vodovod, kanalizácia, plyn, teplo. Súčasťou rozvodov je aj káblová TV, dátové služby(optika). Konštrukčne je dom vyhotovený z panelového muriva hr. 25 cm so systémovým polystyrénovým zateplením. Strecha plochá s novou asfaltovou krytinou. Vodorovné konštrukcie – žel. bet. stropné panely. Schodište s povrchovou úpravou podlahy PVC, ker. dlažba, ker. sokel, klampiarske konštrukcie z pozink. plechu. Vonkajšie úpravy – silikónová omietka, vnútorné váp. cem. omietky. Vchodová dvere a spol.okná domu plastové. Dom má bleskozvod, vnútorný vodovod oc. pozink. rúry, vnútorná kanalizácia, štandardný výťah.

Dispozičné riešenie: 3x izba, kuchyňa, chodba kúpeľňa, WC, chodba, pivnica a loggia. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 70,02 m2.

Byt je po čiastočnej rekonštrukcii bez rekonštrukcie jadra, v kuchyni bola zhotovená kuchynská linka s nerezovým drezom a elektrickým sporákom, digestor, zhotovený keramický obklad steny pri linke a sporáku. Bytové jadro pôvodné umakartové, v kúpeľni umývadlo a smaltovaná vaňa, samostatný splachovací záchod kombi. Podlahy všetkých miestností z podlahoviny PVC, dvere dyhované s oceľovými zárubňami okná pôvodné drevené zdvojené, z kuchyne prístup na lodžiu, ústredné centrálne vykurovanie na mestský rozvod, radiátory panelové, centrálny rozvod teplej a studenej vody, elektroinštalácia svetelná a zásuvková. Vnútorné povrchy stien sú tapety. Domáci telefón s elektrickým vrátnikom.

Bytový dom sa nachádza v lokalite zastavanej časti mesta, na sídlisku Zapotôčky, v okolí je prevládajúca obytná zástavba, vr. obč. vybavenosti, verejná zeleň, športoviská, 15 min. pešo aj mestské centrum, v dosahu aj ostatné služby a úrady. Dopravné možnosti  dobré – štandardná autobusová doprava, taxi, v dosahu aj železnica do 10-15 min. pešo, občianska vybavenosť v mieste štandardná, v blízkosti nadštandardná. Mesto Prievidza má 50 000 obyvateľov.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Byt č. 3 na 2. p. bytového domu – obytná budova, so súp. č. 30858 a súp. č. 30859, vchod 4, ulica A. Žarnova v Prievidzi, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 5068, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1237 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 70/5831.
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 5068 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1237 m2
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 70/5831

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, LV č. 7031, okres: Prievidza, obec: PRIEVIDZA, katastrálne územie: Prievidza.

Dátum a čas dražby: 3.5.2018 o 14:30 hod.
(vstup na dražbu o 14:00)
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová Brnianska 1J, Trenčín, okres Trenčín
Najnižšie podanie:41 400,- €
Znalecká hodnota:41 390,66 €
Dražobná zábezpeka:5 000,- €
Obhliadky: 16.04.2018 o 13,00 hod.
26.04.2018 o 13,00 hod.
SnímkanacrtSnímka2Snímka1