3 izbový byt ul. Helmecziho, Kráľovský Chlmec

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Byt na prízemí bytového domu nachádzajúci sa na Helmecziho ulici, v širšom centre mesta Kráľovský Chlmec. Bytový dom má suterén a dve nadzemné podlažia, v ktorých sú dva vchody po štyri byty, spolu je v bytovom dome 8 bytov. V suteréne sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice pre byty. Bytový dom bol odovzdaný do užívania v roku 1957.

Dispozičné riešenie bytu: byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, predsieň, kúpeľňa a WC. Ďalej k bytu patria dve pivnice v suteréne. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 69,64 m2. Orientácia obytných miestností ohodnocovaného bytu je na východ a západ.

Byt č. 2 je užívaný, podlahy v obytných miestnostiach sú laminátové plávajúce, v ostatných priestoroch je keramická dlažba, dvere drevené hladké, okná sú plastové s izolačným dvojsklom, povrchová úprava stien je tenkovrstvá omietka hladká pôvodná, v kúpeľni, WC a v kuchyni za kuchynskou linkou je keramický obklad, kuchyňa je zariadená kuchynskou linkou na báze dreva s drezom nerezovým s jednoduchou batériou, plynovým šporákom, bez digestoru, v kúpeľni je jednoduchá vaňa obmurovaná, 1x umývadlo, vodovodná batéria pri vani nerezová páková, pri umývadle obyčajná, vo WC je záchodová misa v prevedení kombi,  vykurovanie bytu lokálne na zemný plyn – gamatka v obývačke a detskej izbe, v kúpeľni je elektrický bojler pre prípravu teplej úžitkovej vody. Byt je vybavený rozvodom svetelnej elektroinštalácie s rozvodnou skriňou s ističmi, elektromer je na spoločnej chodbe pred bytom, plynomer pre byt sa nachádza na chodbe v suteréne.

V okolí bytového domu sú ďalšie bytové domy a rodinné domy.. Centrum mesta je vzdialené cca. 750 m. Sídlisko je kompletne vybavené, nezamestnanosť obyvateľstva sídliska je nad 20 %. Kráľovský Chlmec je centrom viacerých úradov a inštitúcií regionálneho charakteru, na území mesta sa nachádza viac škôl, zdravotnícke centrum a útvary poskytujúce rôzne služby. Kultúrny život mesta charakterizuje množstvo divadelných, hudobných a výtvarných podujatí.

Byt č. 2 na prízemí bytového domu – BYTOVKA, so súp. č. 557, vchod 2, ulica Helmecziho v Kráľovskom Chlmci, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 1522/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 320 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 7108/56346.
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 1522/4 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 320 m2
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7108/56346

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 8473, okres: Trebišov, obec: KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, katastrálne územie: Kráľovský Chlmec.

Dátum a čas dražby: 12.12.2018 o 10:00 hod.
(vstup na dražbu o 09:30)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:10 100,- €
Znalecká hodnota:13 427,23 €
Dražobná zábezpeka:2 000,- €
Obhliadky: 27.11.2018 o 10,00 hod.
10.12.2018 o 10,00 hod.
DSCN7299DSCN7301DSCN7295DSCN7279DSCN7285DSCN7290DSCN7277DSCN7274DSCN7276DSCN7273DSCN7271DSCN7267DSCN7269