3 izbový byt ul. Hradná, Komárno

Byt na 3. nadzemnom podlaží situovaný v stredovej sekcii bytového domu na ulici Hradná v Komárne. Bytový dom bol postavený užívaný od roku 1974. Bytový dom je montovaný z veľkoplošných prefabrikovaných panelov, so štyrmi nadzemnými podlažiami, čiastočným podpivničením a plochou strechou. Bytový dom má tri samostatné vchody, v každom vchode po 16 bytov.

Dispozičné riešenie: byt pozostáva z troch obytných miestností, predsiene, kuchyne a základného príslušenstva (kúpeľňa, splachovací záchod), balkón a dva sklady. Celková výmera bytu je 72,98 m2. Orientácia bytu je juh-východ.

Byt bol čiastočne rekonštruovaný v roku 2004. Steny bytu sú omietnuté – stierkové, obklady stien kuchyni ako aj v kúpeľni. Nášľapná vrstva podlahy v obytnej miestnosti tvoria drevené parkety, v ostatných miestnostiach sú prevažne keramická dlažby. Okná na byte sú plastové s izolačným dvojsklom, dvere sú hladké plné drevené do oceľových zárubní. Zariaďovacie predmety zdravotechnickej inštalácie sú menené, zariaďovacie predmety kuchyne po prestavbe. Inštalačné vedenia vody, kanalizácia ako i plynu sú z roku 2008 (aj zvislé stupačkové rozvody). Radiátory sú pôvodné. Inštalačné jadro je murované. Byt je napojený na verejný vodovod, rozvod elektriny, telefónu a káblového rozvodu televízie (rozvod je pod omietkou). Odkanalizovaný je do mestského kanalizačného systému.

Bytový dom nachádza medzi stavbami obdobných obytných domov so štandardným vybavením, v širšom centre mesta Komárno. Komunikačný systém v okolí obytného domu : autobus, železnica, mestská autobusová doprava a taxislužba v dosahu 5 minút. Pred budovou bytového domu je možnosť parkovania na parkovisku, resp. vedľa komunikácie. Mesto Komárno je obec s počtom obyvateľov do 40000, nachádza sa tu kompletná sieť obchodov a služieb; základné, stredné a učňovské škola, ďalej univerzita; zdravotné strediská, nemocnica a lekárne; kultúrne stredisko, kiná, športové zariadenia, reštaurácie, hotely; mestský úrad, okresný úrad, pošty a banky.

Predmetom dražby je nehnuteľnosť, a to:
Byt č. 21 na 2. p. bytového domu – bytový dom, so súp. č. 164, vchod 13, ulica Hradná v Komárne, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 1812, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 553 m2. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 164 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 11593. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 7286/171656.
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, LV č. 9150, okres: Komárno, obec: KOMÁRNO, katastrálne územie: Komárno.

Dátum a čas dražby: 3.5.2018 o 11:30 hod.
(vstup na dražbu o 11:00)
Miesto konania dražby:Penzión ARTin, Salónik, prízemie Svätourbanská 37, Nitra, okres Nitra
Najnižšie podanie:26 100,- €
Znalecká hodnota:26 133,14 €
Dražobná zábezpeka:3 000,- €
Obhliadky: 16.04.2018 o 10,00 hod.
26.04.2018 o 10,00 hod.
DSC01988DSCN7460DSCN7459DSCN7458DSCN7457DSCN7456DSCN7455DSCN7454DSCN7453DSCN7451