3 izbový byt ul. J. M. Hurbana, Prievidza

Byt na 7. p. situovaný v bytovom dome na ulici J. M. Hurbana v Prievidzi. Bytový dom  má 8 NP, v 1.NP sú spoločné priestory, na ostatných nadzemných podlažiach sú byty. Na každom podlaží  sú 2 bytové jednotky. Bytový dom má výťah.

Byt je trojizbový s príslušenstvom. Celková výmera plochy bytu je 63,52 m2. Jadro je murované. V kuchyni je nová kuchynská linka na báze dreva s plynovým sporákom, digestorom a nerezovým drezom.  V kúpeľni je rohová plastová vaňa, umývadlo a pračka. WC je samostatné. V kuchyni, kúpeľni a WC sú keramické obklady.  V izbách je plávajúca podlaha, v kuchyni, kúpeľni a WC je keramická dlažba. Okná sú plastové so žalúziami, dvere sú drevené oblúkové do drevených zárubní. V celom byte sú medzi jednotlivými miestnosťami oblúkové prechody. Byt má prerobenú, atypickú dispozíciu. Vykurovanie v byte je ústredné s panelovými radiátormi. Ohrev vody a vykurovanie je centrálne. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6358/356048.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti:

a) Byt č. 13 na 7. p. bytového domu, so súp. č. 30828, vchod 5, ulica J. M.
Hurbana v Prievidzi, postavený na pozemku ako parcela registra „C“
evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 5083/2, druh pozemku: Zastavané
plochy a nádvoria o výmere 774 m 2 . Právny vzťah k parcele na ktorej leží
stavba 30828 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 7841. Podiel priestoru na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6358/356048.
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu
Prievidza, katastrálny odbor, LV č. 7842, okres: Prievidza, obec: PRIEVIDZA,
katastrálne územie: Prievidza.

b) Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 5083/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 774 m 2
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 5083/2 je evidovaný na liste
vlastníctva číslo 7842.
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6358/356048
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu
Prievidza, katastrálny odbor, LV č. 7841, okres: Prievidza, obec: PRIEVIDZA,
katastrálne územie: Prievidza.

 

 

Dátum a čas dražby: 29.4.2019 o 10:00 hod.
(vstup na dražbu o 09:30)
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová Brnianska 1J, Trenčín, okres Trenčín
Najnižšie podanie:59 300,- €
Znalecká hodnota:59 338,31 €
Dražobná zábezpeka:5 000,- €
Obhliadky: 11.04.2019 o 13,30 hod.
25.04.2019 o 13,30 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk

DSCN9641DSCN9636DSCN9637DSCN9633DSCN9623DSCN9628DSCN9629DSCN9620DSCN9621DSCN9616DSCN9617DSCN9614DSCN9613DSC05420DSC05415