3- izbový byt ul. Jesenná, Čierna nad Tisou

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Byt na 3. poschodí nachádzajúci sa v bytovom dome na Jesennej ulici v meste Čierna nad Tisou. Bytový dom má 5. nadzemných podlaží bez suterénu, štyri vchody z južnej strany, v ktorých je po 12 bytov, spolu je v bytovom dome 48 bytov. Na vstupnom podlaží je vstupný vestibul, zádverie, pivnice a schodisko bez výťahu. Na ďalších nadzemných podlažiach sa nachádzajú po tri byty. Bytový dom bol odovzdaný do užívania v roku 1974.

Dispozičné riešenie bytu: byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu tvorí kúpeľňa spojená s WC, predsieň, kuchyňa, loggia a pivnica k bytu na prízemí. Orientácia obytných miestností bytu č. 4 je dve izby na juh a kuchyňa a jedna izba na sever. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 84,42 m2.

Popis bytu: okná v kuchyni, v izbe na severnej strane a v jednej izbe na južnej strane sú plastové s izolačným dvojsklom, v izbe s loggiou na južnej strane je okno vrátane balkónových dverí pôvodné drevené zdvojené, podlahy izieb a v kuchyni PVC, v predsieni a v kúpeľni je keramická dlažba, bytové jadro je murované, v byte sú rozvody elektroinštalácie svetelnej aj zásuvkovej s rozvádzačom v predsieni, úpravy stien – omietky hladké štukové, v celej kúpeľni v kuchyni okolo linky je keramický obklad, vstupné dvere do bytu a do izieb pôvodne hladké, v kúpeľni je rohová plastová vaňa, keramické umývadlo v skrinke, batérie pákové, WC typu kombi, v kuchyni kuchynská linka na báze dreva so samostatným sporákom na zemný plyn, bez odsávača pár, v kuchynskej linke je nerezový drez s pákovou nerezovou batériou, pračka v kuchyni v linke, vykurovacie telesá pod oknami rebrové oceľové.

Bytový dom sa nachádza na severnom okraji mesta v obytnej lokalite, kde sa nachádzajú bytové domy a čiastočne občianska vybavenosť. V okolí bytového domu je dostatok parkovacích miest. Mesto Čierna Nad Tisou leží v juhovýchodnom cípe SR na trojhraničí Ukrajina – Maďarsko – Slovensko.

Predmetom dražby je nehnuteľnosť, a to:
Byt č. 4 na 3. p. bytového domu – BYTOVY DOM, so súp. č. 187, vchod 7, ulica Jesenná v Čiernej nad Tisou, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 83/ 2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 920 m2. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 187 nie je evidovaný na liste vlastníctva. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 8502/308983.
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 549, okres: Trebišov, obec: ČIERNA NAD TISOU, katastrálne územie: Čierna nad Tisou.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:11 340,- €
Znalecká hodnota:12 563,88 €
Obhliadky: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
nacrtDSCN8345DSCN8344DSCN8338DSCN8337DSCN8335DSCN8334