3 izbový byt ulica Športovcov, Dolný Kubín

Byt na 3. poschodí (4.NP) bytového domu situovaný na Ulici Športovcov, na sídlisku Bysterec, v okresnom meste Dolný Kubín. Bytový dom je samostatne stojací, má jedenásť nadzemných podlaží (10. poschodí) a jeden vchod, na prízemí sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice pre byty. Na ďalších nadzemných podlažiach sa nachádzajú po 4 byty na každom poschodí, celkovo je v bytovom dome 40 bytov. Bytový dom bol daný do užívania v r. 1966.

Dispozičné riešenie: Byt pozostáva z troch obytných miestnosti a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, chodba, predsieň, kúpeľňa a WC. Ďalej príslušenstvom bytu je pivnica nachádzajúca sa na prízemí bytového domu. Orientácia obytných miestností bytu je dve izby a kuchyňa na juh, jedna izba na západ. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 63,01 m2.

Byt je v pôvodnom stave, bez zásadnej rekonštrukcie a modernizácie. Podlahy v izbách v byte sú pôvodné drevené parkety, v predsieni, na chodbe a v kuchyni je PVC, vo WC a v kúpeľni je keramická dlažba, dvere hladké biele v oceľových zárubniach, okná zdvojené drevené pôvodné, vykurovanie ústredné, radiátory pôvodné liatinové, zdrojom tepla je teplovod z centrálnej kotolne, omietky hladké vápenno-cementové, jadro pôvodné umakartové, WC typu kombi, v kúpeľni je jednoduchá plechová vaňa, keramické umývadlo, spoločná batéria páková so sprchou, v kuchyni je priemerná kuchynská linka s nerezovým drezom, batéria páková, šporák nový so sklo-keramickou varnou doskou, odsávača pár nie je, okolo šporáku je keramický obklad.

Bytový dom sa nachádza na sídlisku Bysterec. V okolí bytového domu sú ďalšie bytové domy a kompletná občianska vybavenosť. Pred bytovým domom a v jeho okolí je dostatok parkovacích miest. Lokalita sa zaraďuje medzi okraj mesta s dobrou dostupnosťou do centra mesta. V okolí sa nachádzajú aj hlavné mestské športoviská, futbalový štadión, zimný štadión a mestská plaváreň. Dolný Kubín sa nachádza na severozápade Slovenska. Pre návštevníkov je vstupnou bránou na Oravu. Cez mesto vedú európske trasy spájajúce sever a juh Európy. Dolný Kubín je okresným mestom a administratívnym centrom regiónu, sídlo tu má viacero verejných inštitúcií, ktoré zabezpečujú výkon štátnej správy v ich pôsobnosti. Žije v ňom takmer 20 000 obyvateľov.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Byt č. 11 na 3. p. bytového domu – bytový dom, so súp. č. 1180, vchod 14, ulica Športovcov v Dolnom Kubíne, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 390/24, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 302 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6527/243700.
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 390/24 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 302 m2
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6527/243700

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Dolný Kubín, katastrálny odbor, LV č. 4094, okres: Dolný Kubín, obec: DOLNÝ KUBÍN, katastrálne územie: Veľký Bysterec.

Dátum a čas dražby: 6.5.2019 o 11:00 hod.
(vstup na dražbu o 10:30)
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, A. Bernoláka 6, Ružomberok, okres Ružomberok
Najnižšie podanie:45 100,- €
Znalecká hodnota:45 100,- €
Dražobná zábezpeka:5 000,- €
Obhliadky: 17.04.2019 o 13,00 hod.
25.04.2019 o 15,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN4713DSCN4739DSCN4726DSCN4728DSCN4724DSCN4725DSCN4721DSCN4722DSCN4719DSCN4716DSCN4717DSCN4718DSCN4714DSCN4707