4 izbový byt ul. Medená, Banská Bystrica

Byt v podkroví situovaný v obytnom dome na ulici Medená – časť Pršianska Terasa v Banskej Bystrici. Obytný dom je šesťposchodový a nachádza sa v ňom celkovo 14 bytových jednotiek a jeden nebytový priestor. Dom má jeden samostatný vchod. Na prvom podzemnom podlaží sa nachádzajú pivnice a garážové státia. Ostatné poschodia sú byty a nebytové priestory. Bytový dom bol daný do užívania v roku 2008.

Dispozičné riešenie: bytový priestor pozostáva zo štyroch miestností s príslušenstvom. Príslušenstvo bytu je 2 x chodba, WC, 2 x kúpeľňa a kuchyňa. Byt má 2 loggie a 2 balkóny. Celková výmera podlahovej plochy bytu, vrátane pivnice je 236,17 m2. Byt je v nadštandardnom prevedení s modernou kuchynskou linkou, s krbom a modernou kúpeľňou.

Bytový dom je situovaný v lokalite zástavby viacpodlažných obytných domov a rodinných domov, v časti Pršianska Terasa, v k.ú. Radvaň. Dopravné spojenie je zo zastávky MHD, ktorá je vzdialená 400 metrov, v blízkosti domu je možné parkovanie. V meste je príslušná občianska a technická vybavenosť prislúchajúca sídlu samosprávneho kraja so stredným aj vysokým školstvom, sieťou reštaurácií, hotelov, obchodnou sieťou.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Byt č. 7 v podkroví bytového domu – Bytový dom, so súpisným číslom 14282, vchod 12, ulica Medená v Banskej Bystrici, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 3681/291, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 414 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 23612/135042.
Pozemok registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape:
parc. č. 3681/291 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 414 m2
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 23612/135042.
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, LV č. 6815, okres: Banská Bystrica, obec: BANSKÁ BYSTRICA, katastrálne územie: Radvaň.

b) Pozemok registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape:
parc. č. 3681/286 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 2206 m2
spoluvlastnícky podiel: 3/80, 1/80, 1/80, 1/80
Identifikovaná nehnuteľnosti je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, LV č. 6816, okres: Banská Bystrica, obec: BANSKÁ BYSTRICA, katastrálne územie: Radvaň.

Dátum a čas dražby: 12.6.2018 o 12:30 hod.
(vstup na dražbu o 12:00)
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Viera Kalinová Komenského 3, Banská Bystrica
Najnižšie podanie:145 000,- €
Znalecká hodnota:143 122,78 €
Dražobná zábezpeka:40 000,- €
Obhliadky: 28.05.2018 o 15,30 hod.
06.06.2018 o 11,00 hod.
nacrt byt 7foto bytfoto byt215