5 izbový byt a nebytový priestor, ul. Stöcklova Bardejov

Byt na 2. NP a  nebytový priestor je situovaný v polyfunkčnom dome na Stöcklovej ulici, na východnom okraji vonkajšieho obvodu širšieho centra mesta Bardejov. Polyfunkčný dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácií v blízkosti historického centra. Pôvodne to bola “Veliteľská budova” ktorá slúžila ako sídlo Okresnej vojenskej správy v Bardejove. V roku 2009 bol objekt rekonštruovaný a zmenený na súčasný stav.

Na objekte boli z pôvodných konštrukcií zachované základy, zvislé nosné murované konštrukcie hr.45 cm, konštrukcia schodiska, krov a strešná krytina Bobrovka,. Boli vyhotovené nové stropné konštrukcie, rozvody inžinierskych sietí, úpravy vnútorných aj vonkajších povrchov, výplne otvorov okien a dverí a pod.Budova je plne zateplená zatepľovacim systémom Baumit, všetky okenné výplne sú z kvalitných plastových okien s 5-komorovým profilom Slovaktual a izolačným zasklením, časť okien je francúzskych. Exteriér budovy je doplnený o medené klampiarske výrobky a parapety z eloxovaného hliníka. Vykurovanie objektu je samostatnou kotolňou vybavenou kondenzačnými kotlami, pričom jednotlivé bytové jednotky sú vybavené samostatnou reguláciou teploty s vlastným meraním všetkých energií. V budove sú vyhotovené nové elektrické rozvody z medených vodičov, samostatný rozvod káblovej televízie a telefónnych liniek, centrálne pripojenie na internet s pripraveným rozvodom UTP kábeláže. Budovu tvorí hlavná časť orientovaná súbežne s ulicou v smere juh-sever a dvorová časť napojená kolmo na hlavnú časť v smere východ-západ. Budova má 4. nadzemné a 1 podzemné podlažie. Na l. NP sú tri obchodné prevádzky a dve nájomné kancelárie a v dvore dve garáže. Na 2.-4.NP je trinásť bytov v nadštandardnom vyhotovení. Súčasťou objektu je dvor v severozápadnej časti prístupný cez podbránie hlavnej časti objektu a átrium (záhrada) v juhozápadnej časti prístupné z dvorového krídla budovy. Vstup do samotnej budovy je priamo z ulice do vstupnej haly.

Byt má päť izieb, kuchyňa je prepojenú s obývacou izbou, dve kúpeľne s WC, komora, šatník, predsieň, chodba a v l.PP malá pivnica, ktorá tvorí príslušenstvo bytu a je zahrnutá do plochy bytu. Z izby na dvornej strane je loggia o výmere 4,9 m2, ktorá nie je zahrnutá do podlahovej plochy bytu. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 160,56 m2. Ohodnocovaný byt spĺňa vyššie štandardy vybavenia zodpovedajúce modernému vyhotoveniu bytu v centre mesta.

Nebytový priestor garáž č.2-20 –  garáž sa nachádza v dvore budovy na 1. nadzemnom podlaží a dvoma stenami je pristavená k hlavnému objektu a na zadnej strane objektov Mestského úradu. Je to tradičná murovaná stavba s pultovým krovom a krytinou pozinkovaného plechu. Základy sú s vodorovnou izoláciou, murivo je murované z tehál hr. 45cm, strop je železobetónový, okná jednoduché drevené, dvere hladké, vráta oceľové, vykurovanie je ústredné cez oceľové registre z hlavnej budovy v súčasnosti nenapojené, podlahy v garáži sú z cementového poteru, elektroinštalácia je svetelná aj motorická, vonkajšia povrchová úprava je vápenná omietka s cementový postrekom. V tejto časti objektu sú dve garáže a sklad. Garáže nie sú medzi sebou a s budovou prevádzkovo prepojené. Postavené a užívané sú od r.1987.

Bardejov je okresné mesto v Prešovskom kraji. Nachádza sa na severovýchode Slovenska v regióne Šariš. Toto historické a kúpeľné mesto je pre svoje zachovalé stredoveké centrum od roku 2000 zapísané medzi lokality Svetového dedičstva UNESCO. Počet obyvateľov sa pohybuje okolo 33.000. Je to starobylé, veľmi krásne mesto, ktoré má za sebou už dlhoročnú históriu. V Bardejove je množstvo pamiatok, nie je teda divu, že ide o vyhľadávané stredisko cestovného ruchu. Najvýznamnejšou časťou mesta je Radničné námestie. Tu sa nachádza niekoľko mestských domov v štýle gotiky. Dominantou námestia je potom Bazilika minor svätého Egídia, ktorá je postavená na mieste bývalého kláštorného komplexu. Bardejov je tiež preslávený svojím systémom opevnenia, ktorý patrí medzi najdokonalejšie v Európe vôbec. Mesto Bardejov je vyhľadávané tiež vďaka svojim kúpeľom, ktoré sú známe nielen na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších európskych krajinách.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Byt č. 12 na 2. p. polyfunkčnej budovy – Polyfunkčný dom, so súp. č. 77, vchod 32, ulica Stöcklova v Bardejove, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 827, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 844 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 16061/157436.
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 827 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 844 m2
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 16061/157436
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, LV č. 14791, okres: Bardejov, obec: BARDEJOV, katastrálne územie: Bardejov.
b) Priestor č. 2 – 20 na 1. p. polyfunkčnej budovy – Polyfunkčný dom, so súp. č. 77, vchod 32, ulica Stöcklova v Bardejove, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 827, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 844 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 2147/157436.
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 827 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 844 m2
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 2147/157436
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, LV č. 14791, okres: Bardejov, obec: BARDEJOV, katastrálne územie: Bardejov.

Dátum a čas dražby: 29.7.2019 o 09:30 hod.
(vstup na dražbu o 09:00)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:161 000,- €
Znalecká hodnota:161 000,- €
Dražobná zábezpeka:16 000,- €
Obhliadky: 18.07.2019 o 13,00 hod.
25.07.2019 o 13,00 hod.


Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
DSCN7371DSCN7372Bez názvuDSCN7373DSCN7376DSCN7371DSCN7372DSCN7364DSCN7365DSCN7363