Administratívna budova ul. Rozvojová, Košice

Samostatne stojaca nebytová stavba „Hospodárska budova č.s. 2343 s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2592 m2, situovaná v k.ú. mestskej časti mesta Košice – Južné Mesto na Rozvojovej ulici. Budova bola postavená a využívaná od roku 1994 ako administratívna budova so štandardným vybavením.

Stavebno-technický popis: Hospodárska budova (v skutočnosti administratívna budova) je čiastočne dvojpodlažná, čiastočne štvorpodlažná administratívna budova s nadstavenou strojovňou výťahu. Na 1.NP sú kancelárie, prestrešený vstup, recepcia, hala, komunikačné priestory, schodisko, výťah, sociálne zariadenia, miestnosť údržby a kotolňa, na 2.NP sú kancelárie, prestrešená terasa, komunikačné priestory, schodisko, výťah a sociálne zariadenia, na 3. NP sú kancelárie, zasadačka, komunikačné priestory, schodisko, výťah, kuchyňa a sociálne zariadenia, na 4.NP sú kancelárie, komunikačné priestory, schodisko, výťah, kuchyňa, výdaj stravy a sociálne zariadenia, na 5. NP je strojovňa výťahu. Nosný konštrukčný systém tvorí montovaný železobetónový skelet MS – RP – stĺpy na základových pätkách, prievlaky a stropné dosky s kazetovým podhľadom, opláštenie tvoria predsadené pórobetónové panely hr. 300 mm, strecha je plochá so živičnou krytinou, okná sú zdvojené drevené, za časti pôvodné a z časti vymenené za plastové, vonkajšie dvere sú plastové, vnútorné dvere plastové a drevené hladké a dyhované, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, objekt má bleskozvod a výťah, podlahy v miestnostiach tvoria textílie, PVC a veľkoplošné plávajúce laminátové, na chodbách, schodisku, v kuchyniach, v sociálnych priestoroch a v kotolni  je keramická dlažba, keramické obklady sú v sociálnych zariadeniach a v kuchyniach, obložený je sprchovací kút, objekt je vykurovaný ústredne plechovými radiátormi, zdrojom tepla a TÚV sú 4 plynové kotly Protherm so zásobníkom. Objekt má rozvod teplej a studenej vody, kanalizácie, zemného plynu, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, počítačovú sieť, zabezpečovací systém.

Nehnuteľnosť sa nachádza na Rozvojovej ulici s prístupom z neverejnej komunikácie na parc. 449/16, so zriadením práva prechodu v prospech vlastníka budovy a priľahlých pozemkov. V okolí sa nachádzajú obdobné stavby s prevádzkovým a výrobným využitím.

Dátum a čas dražby: 11.6.2018 o 11:30 hod.
(vstup na dražbu o 11:00)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:710 000,- €
Znalecká hodnota:710 165,32 €
Dražobná zábezpeka:30 000,- €
Obhliadky: 24.05.2018 o 16,00 hod.
08.06.2018 o 10,00 hod.
DSCN4926DSCN4895DSCN4885DSCN4886DSCN4892DSCN4877DSCN4884DSCN4864DSCN4856DSCN4859DSCN4852DSCN4851DSCN4844DSCN4850DSCN4840DSCN4839DSCN4914DSCN4920DSCN4911