Autožeriav TATRA T815 AD30

ZNÍŽENÁ CENA / OPAKOVANÉ KOLO

Predmetom dražby je hnuteľná vec, a to:
Vozidlo TATRA T 815 s nadstavbou (karosériou) samohybným autožeriavom.

Druh vozidla: špeciálne vozidlo (N3)

Kategória: N3G

VIN: 21181138

Značka: TATRA

Obchodný názov: T 815 J 21 30 230 6×6.2 AD30 verzia T 815 PJ 28 170 //

Evidenčné č. motora: T3-928.31

Výrobca TATRA N.P., CZE

Rok výroby: 1985

Evidenčné číslo.: RV 251 CC

Druh nadstavby SF samohybný žeriav

Farba: žltá

Výrobca TATRA N.P., CZE

Počet miest na sedenie 2

Zapísané v osvedčení o evidencii (technickom preukaze) PD 086510 vydanom Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Rožňave.

Nová plošina s kabínou, bez korózií, prvé úradné preskúšanie stroja v roku 2012, k dispozícii všetky revízne správy.

Cena bez DPH

 

 

 

 

 

Dátum a čas dražby: 11.11.2019 o 10:30 hod.
(vstup na dražbu o 10:00)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:45 000,- €
Znalecká hodnota:60 000,- €
Dražobná zábezpeka:5 000,- €
Obhliadky: 25.10.2019 o 14,30 hod.
08.11.2019 o 13,00 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk

263451