Penzión Koliba, Vysoká nad Kysucou

Samostatne stojaci jednopodlažný nepodpivničený drevený zrubový rekreačný objekt bez pozemku, postavený v k.ú. Vysoká nad Kysucou, miestna časť Vrchrieka. Objekt so sedlovou strechou a podkrovím je stavebne upravený na hotelové izby s príslušenstvom. Stavba je postavená a užívaná od roku 2007, v roku 2015 boli skolaudované dve prístavby. Penzión je napojený na verejný rozvod elektro, voda z vodojemu pri objekte, ktorý je zásobovaný vodou zo vzdialenej vlastnej studne na cudzom pozemku, kanalizácia do vlastnej žumpy pri objekte.

Dispozičné riešenie:

Prízemie: vstup, bar, kuchyňa, sociálne zariadenie ženy a muži, spoločenská miestnosť so schodiskom a terasa.

Prístavba: z južnej strany pristavaná krytá terasa a jedna 3 lôžková bezbariérová izba s príslušenstvom. Zo severnej strany bola pristavaná čierna kuchyňa so skladom, zádverie a nekrytá oddychová terasa.

Podkrovie: chodba so schodiskom, sklad, 4 izby s príslušenstvom.

1. Nadzemné podlažie ( 215,03 m2 ) – Základy sú kamenné s vodorovnou izoláciou na úrovni prízemia. Podmurovka je kamenná zo špárovaného kamenného muriva. Zvislé konštrukcie sú drevené zrubové hrúbky 20 cm. Strop je drevený trámový s pohľadovými viditeľnými trámami. Krov je väznicový sedlový krytý pozinkovaným plechom. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda je drevená napustená impregnáciou. Vnútorné obklady sú v soc. zariadení a v kuchyni. Záchody štandardné. Okná sú drevené atypické s izolačným dvosklom, resp. trojsklom. Dvere sú drevené rámové s výplňou, schody do podkrovia z tvrdého dreva bez podstupníc točité. Podlaha je z keramickej dlažby. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkovými automatmi. Vykurovanie je ústredné s radiátormi KORAD etážové, zdrojom tepla je kotol na tuhé palivá v spoločenskej miestnosti. Rozvod vody je studenej a teplej v plastovom potrubí. Kanalizácia je plastová. Vnútorný keramický obklad je v soc. zariadení a v kuchyni. Prístavba čiernej kuchyne je s technologickým vybavením, umývačkou riadu, nerezovým prípravným pultom a drezom a elektrickým bojlerom na ohrev TÚV. Prístavba z južnej strany je kompletná a jedným trojlôžkovým apartmánom s príslušenstvom, ktorý je bezbariérový.

Podkrovie ( 106,88 m2 ) – je s vybudovanými drevenými priečkami, tepelnými izoláciami, osadenými oknami a dverami, 4 izbami so sociálnymi zariadeniami. V každej izbe je sprcha, v jednej vaňa, splachovací kombi WC a umývadlo. Vykurovanie je ústredné radiátormi KORAD. Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi. Obklad stien a stropu je lakovaným obkladom tatranského profilu.

Penzión sa nachádza na samote v k.ú. obce Vysoká nad Kysucou. od centra obce je vzdialený 5 km. Prístup k penziónu je iba po čiastočne spevnených lesných, resp. turistických cestách.

Obec Vysoká nad Kysucou sa nachádza v jeho západnej časti Žilinského kraja, hraničí na západe s katastrom obce Makov, na severozápade s obcou Bíla, tento úsek katastrálnej hranice tvorí zároveň i štátnu hranicu z Českou republikou. Na severe obec hraničí s obcou Korňa, z východnej strany s katastrom mesta Turzovka a z južnej strany hraničí s obcou Veľké Rovné, ktorá patrí do okresu Bytča. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 2.650.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Stavba
súp. č. 1310 Agropenzión Koliba čs. 1310 na parc. č. 5818/4
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1310 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2035.
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Čadca, katastrálny odbor, LV č. 11698, okres: Čadca, obec: VYSOKÁ NAD KYSUCOU, katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Alexandra Vrlíková, Národná 38, Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj
Znalecká hodnota:89 338,26 €
Dražobná zábezpeka:26 000,- €
Obhliadky: Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN8001DSCN8036DSCN8037DSCN8038DSCN8023DSCN8024DSCN8029DSCN8019DSCN8020DSCN8015DSCN8018DSCN8000DSCN7997DSCN7999DSCN7994