Podiel 1/3 rodinný dom Východná, okr. Liptovský Mikuláš

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/3 k nehnuteľnostiam Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 803 m2 (veľkosť spoluvlastníckeho podielu k pozemkom 267,67 m2), situovaný na hlavnej ulici, na okraji obce Východná, okres Liptovský Mikuláš. Rodinný dom je  prízemná nepodpivničená stavba s obytným prízemím a poschodím, postavená v r. 1981. V minulosti v nezistenom čase bol dom čiastočne rekonštruovaný, časť jeho konštrukcií a vybavenie je poškodená. Rodinný dom nie je napojený na žiadne funkčné inžinierske siete, pôvodne bol napojený na rozvod elektro verejný vodovod, kanalizácia pravdepodobne do žumpy.

Nosná konštrukcia obvodového plášťa je murovaná z plynosilikátových tvárnic hr. 30 cm, priečky sú tehlové, strop nad I.NP železobetónový monolitický, nad II.NP drevený s rovným podhľadom, stavba má sedlovú strechu s krytinou AZC šablóny na latách, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, okná sú pôvodné dvojité drevené, vstupné dvere oceľovohliníkové, vnútorné dvere sú hladké plné alebo zasklené, kúrenie je ústredné s kotlom na elektrinu a s kotlom na tuhé palivá osadeným v kotolni – pôvodnej kúpeľni na I.NP. Podlaha v časti je laminátová, ostatné miestnosti keramická dlažba.

Dispozičné riešenie:

1. Nadzemné podlažie (104,42 m2) – vstup z bočnej časti do predsiene, chodba so schodiskom , dve predné izby, 2x kúpeľňa s WC, sklad a kuchyňa.

2. Nadzemné podlažie (104,42 m2)- chodba so schodiskom, dve predné izby, zadná izba, kúpeľňa s WC a kuchyňa

Obec Východná sa rozprestiera vo východnej časti okresu Liptovský Mikuláš. Priamo cez obec vedie cesta smer Liptovský Hrádok – Svit. Ponad obec je vybudovaná diaľnica D1 smer Tatry. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 2.128, obec má kompletné občianske vybavenie na úrovni strediskovej obce.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 4215/2 orná pôda o výmere 410 m2
parc. č. 4215/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 269 m2
parc. č. 4215/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 87 m2
parc. č. 4215/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2
Stavba
súp. č. 703 ROD.DOM na parc. č. 4215/3
spoluvlastnícky podiel: 1/3
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, LV č. 236, okres: Liptovský Mikuláš, obec: VÝCHODNÁ, katastrálne územie: Východná.

 

Dátum a čas dražby: 22.8.2019 o 11:00 hod.
(vstup na dražbu o 10:30)
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková A. Bernoláka 6, Ružomberok, okres Ružomberok
Najnižšie podanie:11 200,- €
Znalecká hodnota:11 184,98 €
Dražobná zábezpeka:1 000,- €
Obhliadky: 06.08.2019 o 13,00 hod.
19.08.2019 o 11,00 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN7536DSCN7535DSCN7615DSCN7616DSCN7617DSCN7593DSCN7597DSCN7591DSCN7592DSCN7582DSCN7583DSCN7575DSCN7577DSCN7567DSCN7568DSCN7563DSCN7566DSCN7552DSCN7553