Polyfunkčná budova ul. Špitálska, Prešov

Polyfunkčná budova a pozemok o veľkosti 106 m2, situovaný v uličnej rádovej zástavbe širšieho centra mesta Prešov. Budova je trojpodlažná stavba bez podpivničenia s dvoma nadzemnými podlažiami a s jedným podkrovným podlažím, pôvodne bola postavená v r. 1955, s prvou rekonštrukciou z r. 1999 a  ďalšou realizovanou rekonštrukciou v r. 2008. Stavba je napojená na všetky inžinierske siete – verejný vodovod, kanalizáciu, elektro a zemný plyn.

Popis konštrukčného vyhotovenia stavby: Základy vrát. zemných prác betónové pásy s vodorovnou izoláciou. Zvislé konštrukcie murované z tehál hr. 40-50 cm so zateplením. Stropy nad I. a II.NP železobetónový, nad prvím drevený s rovným podhľadom so zateplením. Zastrešenie bez krytiny, drevená priehradová konštrukcia s tepelnou izoláciou. Krytina strechy pálená. Klampiarske konštrukcie z poplastovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov vápenno-cementové hladké omietky. Úpravy vonkajších povrchov farebná silikátová stierka. Vnútorné keramické obklady v sociálnych zariadeniach štandardné. Schody železobetónové schodisko s povrchom z keramickej dlažby. Dvere drevené dyhované v obložkových zárubniach, vstupné plastové. Vráta nie sú. Okná plastové s izolačným dvojsklom. Povrchy podláh podľa charakteru miestností laminátové plávajúce a keramické dlažby. Vykurovanie ústredné na zemný plyn, kotolňa na II.NP, radiátory plechové panelové. Elektroinštalácia svetelná aj motorická, rozvádzače s automatickým istením. Bleskozvod komplet. Vnútorný vodovod z PPR potrubia teplej aj studenej vody. Vnútorná kanalizácia komplet z PVC potrubia a zo striech s napojením do verejnej kanalizácie. Vnútorný plynovod je do kotolne na II.NP. Ohrev teplej vody zásobníkový ohrievač v kotolni s kombinovaným ohrevom. Vybavenie kuchýň nie je. Hygienické zariadenia a WC v štandardnom prevedení s keramickými obkladmi. Výťah nie je. Naviac konštrukcie rozvod požiarnej vody, EZS, štruktúrovaná kabeláž.

Nehnuteľnosť sa nachádza na okraji centrálnej mestskej zóny s prístupom z verejnej miestnej komunikácie pred budovou. V okolí sa nachádzajú prevažne obchodné a prevádzkové budovy a parkovisko. Prešov je krajské mesto ležiace v Prešovskom kraji. Počtom obyvateľov približne 90 000 je Prešov tretie najväčšie mesto na Slovensku. Má štyri katastrálne časti – Prešov, Šalgovík, Solivar a Nižná Šebastová a je metropolou Šariša.

 

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 650 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2

Stavba

súp. č. 3352 polyfunkčný objekt na parc. č. 650

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV č. 1013, okres: Prešov, obec: PREŠOV, katastrálne územie: Prešov.

 

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Znalecká hodnota:279 624,02 €
Dražobná zábezpeka:33 000,- €
Obhliadky:

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
DSCN0895nacrt 2NPpokrovienacrt 1NPDSCN0877DSCN0880DSCN0856DSCN0868DSCN0850DSCN0855DSCN0839DSCN0840DSCN0838DSCN0836