Polyfunkčný areál ul. J. Gagarina, Svidník

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Areál s príslušenstvom a pozemky situovaný na ulici J. Gagarina v okresnom meste Svidník. Areál, je prístupný z miestnej komunikácie, vo vlastníctve Mesta Svidník.  Areál bol pôvodne postavený a využívaný ako mestský podnik Duklastav.

Administratívna budova č.s. 244 na parc. 346/13 – predná admin. časť  (574,82 m2). Budova bola postavená v roku 1975, v rokoch 2001- 2007 bola budova prestavaná a zrekonštruovaná, zrealizovaná bola nadstavba podkrovných kancelárskych priestorov. Na prízemí je predajňa a skladové priestory. Budova slúži ako administratívno-prevádzková budova, na prízemí sa nachádza obchodný priestor .

Dispozičné riešenie: l.NP (287,41m2) – vstupná chodba so schodiskom, predajňa, ekonomat s kotlom UK, kancelária, skladové priestory. Podkrovie (287,41 m2) – kancelárske priestory, soc. zariadenia s kotlom UK, kuchynka.

Administratívna budova č.s. 244 na parc. 346/13stredná časť (102,25 m2). Pôvodná budova bola postavená v roku 1975 ako bývalý mestský podnik Duklastav. V rokoch 2001- 2007 bola budova prestavaná a zrekonštruovaná do dnešnej podoby. Stavba (dielne a sklady) má jedno nadzemné podlažie so sedlovou strechou.

Administratívna budova čs. 244 na parc. 346/13 – zadná skladová časť (119,57 m2). Pôvodná budova bola postavená v roku 1975, má jedno nadzemné podlažie s plochou strechou. Nachádzajú sa tu sklady.

 Administratívna budova čs. 244 na parc. 346/13 – zadná šatne a ubytovacia časť (144,8 m2). Budova bola postavená v roku 1975,má jedno nadzemné podlažie s plochou strechou. Využívaná je ako šatne pre zamestnancov so sociálnym zariadením a ubytovacia časť. Sklad stavebného materiálu č.s. 103 na parc. 346/ 18 – budova skladu (185,11 m2), ktorá je postavená na dvore k administratívnej budove na parc. 346/13. Budova bola postavená v r. 2007, má jedno nadzemné podlažie so sedlovou strechou bez stropu. Objekt slúži ako sklad materiálu.

Garáž č.s. 1525 na parc. č. 1206/25 – postavená v radovej zástavbe garáži na ul. J. Gagarina. Garáž je murovaná s plochou strechou, podľa dokladov postavená bola v r. 1975.

 Areál sa nachádza v zmiešanej lokalite, slúži pre podnikateľské a obchodné účely, v okolí sa nachádzajú podobné prevádzkové a podnikateľské objekty, nemocnica, OC Billa a rodinné domy. Do centra mesta Svidník je cca. 1 km. Mesto Svidník je s takmer 12 000 obyvateľmi prirodzeným administratívnym, hospodárskym, kultúrnym, rekreačným a športovým centrom regiónu. Cez Svidník vedie  významná medzinárodná cesta, smerujúca cez Vyšný Komárnik – Barwinek, najväčší priechod zo Slovenskej republiky do Poľskej republiky.

224000

Dátum a čas dražby: 28.5.2018 o 11:30 hod.
(vstup na dražbu o 11:00)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:224 000,- €
Znalecká hodnota:224 105,30 €
Dražobná zábezpeka:20 000,- €
Obhliadky: 11.05.2018 o 13,00 hod.
24.05.2018 o 14,30 hod.
DSCN0493DSCN0449DSCN0484DSCN0448DSCN0446DSCN0447DSCN0441DSCN0443DSCN0440DSCN0435DSCN0433