Predajný stánok ul. Hronská, Košice

Predajný stánok o výmere podlahovej plochy 10 m2, toho času umiestnený na parc. č. 204 v k. ú. Terasa, ulica Hronská v Košiciach.  Stánok je prenosný, s napojením na IS, bez pevného základu.

 

 

Dátum a čas dražby: 10.6.2019 o 10:00 hod.
(vstup na dražbu o 09:30)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:4 000,- €
Znalecká hodnota:8 298,97 €
Dražobná zábezpeka:400,- €
Obhliadky: 30.05.2019 o 15,00 hod.
03.06.2019 o 12,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
katIMG_0011IMG_0004IMG_0003IMG_0002IMG_0001