Predajný stánok ul. Hronská, Košice

Predajný stánok o výmere podlahovej plochy 10 m2, toho času umiestnený na parc. č. 204 v k. ú. Terasa, ulica Hronská v Košiciach.  Stánok je prenosný, s napojením na IS, bez pevného základu.

 

 

Dátum a čas dražby: 26.3.2019 o 09:30 hod.
(vstup na dražbu o 09:00)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:8 000,- €
Znalecká hodnota:8 298,97 €
Dražobná zábezpeka:1 000,- €
Obhliadky: 08.03.2019 o 13,00 hod.
22.03.2019 o 11,00 hod.
katIMG_0011IMG_0004IMG_0003IMG_0002IMG_0001