Rodinný dom Boheľov, okres Dunajská Streda

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1906 m2, situovaný v obytnej zóne rodinných domov v obci a Boheľov, okres Dunajská Streda. Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1965. Prístavba, bola realizovaná v roku 2001, ktorou sa vytvorila samostatná bytová jednotka.

Dispozičné členenie : pôvodná časť: predsieň, 3 izby; prístavba: 2 izby, kuchyňa, chodba, sklad, kúpeľňa

Rodinný dom je murovaný z tehál na betónových základoch s vodorovnou izoláciou. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie sú brizolitové na pôvodnej časti a hladké na prístavbe. Zastrešenie je dreveným krovom, nad pôvodnou časťou je polvalbový krov, nad prístavbou je sedlový s vikierom. Krytina je plechová. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú drevené dvojité s plastovými vonkajšími roletami na pôvodnej časti, dvere hladké. Podlahy v obytných miestnostiach sú  parketové, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Vykurovanie je ústredné, radiátory oceľové. Teplá voda sa pripravuje v elektrickom zásobníkovom ohrievači vody, kotol ÚK je plynový, umiestnený v kúpeľni. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa, samostatná sprcha, záchod a umývadlo. V kuchyni je linka na báze dreva, elektrický sporák, digestor a nerezový drez. Keramické obklady sú v kúpeľni a kuchyni. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody, elektriny a plynu.

Obec Boheľov je charakterizovaná nízkopodlažnou zástavbou rodinných domov. Obec má vybudovanú základnú občiansku vybavenosť materská škôlka s jazykom maďarským, kostol, obchod, kultúrny dom, ihrisko. Obec je vzdialená 10 km od okresného mesta Dunajská Streda.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 1187             Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 581 m2

parc. č. 1188             Záhrady                                                        o výmere 1325 m2

Stavba

súp. č. 1006              rodinný dom                                               na parc. č. 1187

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, LV č. 436, okres: Dunajská Streda, obec: BOHEĽOV, katastrálne územie: Boheľov.

 

Dátum a čas dražby: 31.5.2018 o 13:30 hod.
(vstup na dražbu o 13:00)
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Andrea Rozvadská Staré grunty 24, OC Cubicon, 841 04 Bratislava
Najnižšie podanie:31 900,- €
Znalecká hodnota:42 418,21 €
Dražobná zábezpeka:4 000,- €
Obhliadky: 16.05.2018 o 11,00 hod.
22.05.2018 o 11,00 hod.

IMG_20170911_101846-1305x979IMG_20170911_101821-1305x979IMG_20170911_101818-1305x979IMG_20170911_101816-1305x979