Rodinný dom Čalovec, okr. Komárno UPUSTENÉ OD DRAŽBY

OPAKOVANÁ DRAŽBA

 Rozostavaná stavba bez súpisného čísla s príslušenstvom a pozemkami o výmere 802 m2, situovaná v časti Küllő, obce Čalovec, okres Komárno. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, a valbovou strechou. Stavba rodinného domu je užívaná od roku 1986, v roku 2011 sa začala celková modernizácia, rekonštrukcia, prestavba a prístavba rodinného domu. Prístup k stavbám je z verejnej miestnej komunikácie pred domom. Rozostavaný rodinný dom je napojený na verejný rozvod elektro, vodovod z verejného vodovodu, kanalizácia do vlastnej žumpy pod garážou, napojený nie je na zemný plyn.

1. Nadzemné podlažie (119,6 m2) – vstupné závetrie, zádverie, kuchyňa s obývacou izbou, pracovňa, kúpeľňa, WC, ďalšie dve obytné miestnosti a krytá terasa.

Technický popis: Základy betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti, podmurovka betónová výšky 0,50 m, obvodové murivo nadzemného podlažia vymurované z plynosilikátových tvárnic v skladobnej hrúbke 0,30 m s povrchovou úpravou tenkovrstvou škrabanou omietkou zn. Baumit s farebnou povrchovou úpravou, vnútorné nosne steny z plynosilikáltových tvárnic v skladobnej hrúbke 0,30 m, nenosné priečky hr. 0,15 m z tehál s omietkou Baumit, strop nad prízemím je monolitický železobetónový s rovným podhľadom, strecha domu je valbového tvaru, nosná konštrukcia strechy je z dreveného krovu s krytinou z ťažkých betónových škridiel Mediterran, oplechovanie strechy je úplne z obojstranne pozinkovaného farbeného plechu, ostatne klampiarske konštrukcie (parapety a pod. ) budú vyhotovené z eloxovaného hliníkového plechu, odkvapový systém sa navrhuje z obojstranného pozinkovaného farbeného plechu, výplne okenných otvorov sú navrhované ako plastové s dvojvrstvým zasklením izolačným dvojsklom, vstupne dvere do domu taktiež plastové, vnútorné interiérové dvere drevené hladké plne alebo presklené do drevených zárubní, podlahy nadzemného podlažia sú navrhnuté v obytných izbách veľkoplošné laminátové parkety, v ostatných miestnostiach prevažne z keramickej dlažby, vykurovanie sa navrhuje ústredné teplovodné, elektroinštalácia svetelná aj motorická, v celom dome je plánovaný rozvod televízie a bleskozvodu, dom je napojený na verejný rozvod vody a elektro NN, odkanalizovaný je do vlastnej žumpy, príprava teplej vody je v elektrickom zásobníkovom ohrievači vody v kúpeľni, rozvod vody v dome teplej aj studenej z polypropylénových trubiek, kanalizácia je  PVC, zdrojom vykurovania je kachľová pec v obývačke s výmenníkom tepla, vybavenie kuchyňa pozostáva z sporáka elektrického s keramickou platnou a elektrickou rúrou, drezové umývadlo nerezové, kuchynská Iinka z materiálov na baze dreva 3,20 m, odsávač pár, vnútorné vybavenie pozostáva z vane plastovej rohovej, 1 umývadlo, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou 1 kus a pákové nerezové 3 kusy, záchod je umiestnený samostatne splachovací s umývadlom, vnútorne obklady sú v prevažnej časti kúpeľne nad 1,35 m, obloženie vane a kuchyne pri sporáku a dreze, taktiež vo WC, elektricky rozvádzač s automatickým istením.

Čalovec je obec v okrese Komárno, má okolo 1.200 obyvateľov a leží 17 km od okresného mesta Komárno. Obec má kompletné občianske vybavenie na úrovni malej obce.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 1263/29 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 144 m2
parc. č. 1263/46 záhrada o výmere 331 m2
parc. č. 1263/72 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2
parc. č. 1263/73 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51 m2
parc. č. 1263/74 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 222 m2
Stavba
bez súp. č. rozostavaná stavba na parc. č. 1263/29
bez súp. č. rozostav. stavba na parc. č. 1263/72
bez súp. č. rozostav. stavba na parc. č. 1263/73
spoluvlastnícky podiel: ½, ½
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, LV č. 1547, okres: Komárno, obec: ČALOVEC, katastrálne územie: Čalovec.

Dátum a čas dražby: 2.4.2019 o 11:00 hod.
(vstup na dražbu o 10:30)
Miesto konania dražby:Penzión ARTin, Salónik, prízemie Svätourbanská 37, Nitra, okres Nitra
Najnižšie podanie:28 300,- €
Znalecká hodnota:31 362,28 €
Dražobná zábezpeka:3 000,- €
DSCN3098DSCN3087DSCN3091DSCN3084DSCN3069DSCN3082DSCN3066DSCN3068DSCN3064DSCN3056DSCN5617DSCN5611