Rodinný dom Čalovec, okres Komárno

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rozostavaná stavba bez súpisného čísla s príslušenstvom a pozemkami o výmere 802 m2, v katastrálnom území Čalovec, Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenía, s valbovou strechou. Stavba rodinného domu je užívaná od roku 1986, v súčasnosti sa realizuje celková rekonštrukcia, prestavba a prístavba – nová strešná konštrukcia, výmena výplní otvorov okenných aj dverí, nášľapných vrstiev podláh, všetkých vnútorných vedení elektriky, vody, kanalizácie a ústredného kúrenia, zariaďovacích predmetov vnútorného vybavenia kuchyne a kúpeľne.

1. Nadzemné podlažiena 1. nadzemnom podlaží je plánované vstupné závetrie, zádverie, kuchyňa s obývacou izbou, kúpeľňa, samostatný záchod s umývadlom, ďalšie dve obytné miestnosti, pracovňa a krytá terasa.

Technický popis: V čase obhliadky boli vyhotovené základy betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti ( aj v prípade prístavby ). Podmurovka betónová výška 0,60 m. Obvodové murivo 1. nadzemného podlažia vymurované z plynosilikátových tvárnic v skladobnej hrúbke 0,30 m s povrchovou úpravou vápennou omietkou. Vnútorné nosné steny sú z  plynosilikátových tvárnic v skladobnej hrúbke 0,30 m, nenosné priečky hr.0,15 m z tehál, omietkou Baumit. Strop nad prízemím je monolitický železobetónový, s rovným  podhľadom. Strecha domu je valbového tvaru. Nosná konštrukcia strechy je z dreveného krovu – s krytinou z ťažkých betónových škridiel Mediterran. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovaného farbeného plechu, odkvapový systém je z obojstranne pozinkovaného farbeného plechu. Výplne okenných otvorov sú plastové s dvojsvrstvým zasklením ( izolačným dvojsklom ). Vstupné dvere do domu taktiež plastové. Podlahy nadzemného podlažia sú v obytných izbách cementový poter, v ostatných miestnostiach taktiež cementový poter. Vykurovanie ústredné teplovodné, vyhotovené rozvody a radiátory oceľové panelové. Elektroinštalácia svetelná ako i motorická. V celom dome je rozvod televízie a vyhotovený bleskozvod. Dom je napojený na verejný rozvod vody a  elektro NN; odkanalizovaný je do izolovanej žumpy. Rozvod vody v dome teplej aj studenej je z Pe trubiek. Kanalizácia je plastová. Zdrojom vykurovania je krbová vložka typ KRATKI MAJA 12, umiestnená v keramickej peci v obývacej izbe. Vybavenie kuchyne pozostáva : sporák elektrický s keramickou platňou a elektrickou rúrou, drezové umývadlo oceľové nerezové, kuchynská linka je z materiálov na báze dreva 3,20 m´ rozvinutej šírky + odsávač par. Vnútorné vybavenie podlažia pozostáva : vaňa plastová rohová, umývadlo 1 kus. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou v počte 1 kus a pákové nerezové 2 kusy. Záchod je umiestnený samostatne, splachovací s umývadlom.  Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne nad 1,35 m, obloženie vane, kuchyne pri sporáku a dreze, taktiež vo WC. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

V obci Čalovec sa nachádza základná sieť obchodov; základná škola; kultúrne stredisko, športové zariadenie, reštaurácie; obecný úrad a pošta. Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby je les, park a vodná nádrž vo vzdialenosti do 1000 m. V bezprostrednom okolí budovy rodinného domu životné prostredie nie je rušené ani len bežným hlukom a prachom od dopravy.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Pozemky registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 1263/29 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2
parc. č. 1263/46 Záhrady o výmere 331 m2
parc. č. 1263/72 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2
parc. č. 1263/73 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2
parc. č. 1263/74 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2
Stavba
bez súp. č. rozostavaná stavba na parc. č. 1263/29
bez súp. č. rozostav. stavba na parc. č. 1263/72
bez súp. č. rozostav. stavba na parc. č. 1263/73
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, LV č. 1547, okres: Komárno, obec: ČALOVEC, katastrálne územie: Čalovec.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Hotel Alexander´s, Business salónik, prízemie, Mostná 68, Nitra
Znalecká hodnota:37 814,35 €
DSCN5617DSCN5620DSCN5615DSCN5612DSCN5613DSCN5609DSCN5611DSCN5608DSCN5604DSCN5603DSCN5601DSCN5599