Rodinný dom Čaňa, okres Košice – okolie

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 509 m2 situovaný v uličnej zástavbe obce Čaňa v okrese Košice – okolie. Rodinný dom je postavený na pôvodnej záhrade za rodinným domom prístupný vo forme vecného bremena cez dvor. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie, dokončený a daný do užívania je od roku 2011.

Dispozičné riešenie: (128,86 m2) terasa, predsieň, chodba, štyri izby, obývačka s kuchyňou, WC a kotolňa.

Základy betónové pásové, zvislé nosné konštrukcie murované z pórobetónových tvárnic hr. od 30 – 40 cm so zateplením, strop I.NP drevený s rovným podhľadom, krov drevený sedlový, krytina betónová, vnútorné omietky vápennocementové hladké, vonkajšie omietky farebná silikátová stierka, vnútorné obklady keramické – WC, v kuchyni pri kuchynskej linke, kúpeľňa, sprcha, dvere drevené plné v obložkových zárubniach, okná plastové so žalúziami, podlahy plávajúce laminátové, ostatné miestnosti keramická dlažba, vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory plechové panely, zdroj kotol na zemný plyn nachádzajúci sa v kotolni na I.NP rodinného domu, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, potrubie plastové, zdroj teplej vody zásobníkový plynový ohrievač nachádzajúci sa v kotolni, v kuchyni vnútorné vybavenie – sklokeramická varná doska, plastový drez, kuchynská linka dĺžky 5,00 m, vstavaná umývačka riadu, odsávač pár, chladnička, rúra, vnútorne vybavenie I.NP – samostatné WC typu kombi s umývadlom, v kúpeľni umývadlo, WC Geberit, samostatná sprcha, batérie pákové nerezové a páková sprchová, kanalizácia je napojená do verejnej kanalizácie, vodovod z verejného vodovodu, elektroinštalácia svetelná a motorická, ističe. V hale je kozub s vložkou. Napojený je na vodovod z verejného vodovodu, má aj vlastnú studňu, kanalizácia do verejnej kanalizácie, na zemný plyn a na  elektro.

Obec Čaňa leží 15 kilometrov juhovýchodne od Košíc. Obec má vyše 5.120 obyvateľov, možnosť dopravy autobusom, vlakom a prímestskou dopravou mesta Košice, obec má kompletnú občiansku vybavenosť na úrovni strediskovej obce, v okolí do 1 km sú prírodné lokality.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Stavba
súp. č. 1400 dom na parc. č. 732/2
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1400 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3668.
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu
Košice – okolie, katastrálny odbor, LV č. 3737, okres: Košice – okolie, obec:
ČAŇA, katastrálne územie: Čaňa.
b) Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 732/1 Záhrady o výmere 373 m2
parc. č. 732/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 136 m2
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 732/2 je evidovaný na liste
vlastníctva číslo 3737.
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného
úradu Košice – okolie, katastrálny odbor,

Dátum a čas dražby: 28.1.2019 o 10:30 hod.
(vstup na dražbu o 10:00)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:51 400,- €
Znalecká hodnota:102 653,82 €
Dražobná zábezpeka:6 000,- €
Obhliadky: 11.01.2019 o 11,30 hod.
25.01.2019 o 11,30 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
foto2foto3fotoDSCN6654DSCN6655DSCN6653DSCN6638DSCN6650DSCN6632DSCN6623DSCN6621