Rodinný dom Čečejovce časť Seleška, okres Košice – okolie

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 4314 m2 je situovaný v zastavanom území obce, v uličnej zástavbe rodinných domov na Družstevnej ulici, časť Seleška, okres Košice – okolie. Stavba bola pôvodne postavená ako základná škola v r. 1954. V rokoch 2003 – 2005 bol kompletne prestavaný, zrekonštruovaný a bola urobená nadstavba podkrovie. Prístup k rodinnému domu je z miestnej asfaltovej komunikácie ulice Družstevná. V danej časti obce je možnosť napojenia na NN, plyn, vodovod z vlastnej studne a kanalizácia do vlastnej MČOV.

Dispozičné riešenie: Rodinný dom je čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Pôdorysný tvar domu je približne obdĺžnikový. V 1. podzemnom podlaží sa nachádza, schodisko, sklad, chodba, plynová kotolňa + vodáreň, sklad a priestor pod schodiskom V 1. nadzemnom podlaží sa nachádza vstupná predsieň, chodba, obývacia izba, schody do podkrovia, pracovňa, izba, šatník, izba, chodba, kúpeľňa, WC, chodba, jedáleň, kuchyňa, špajza a terasa. V podkroví sa nachádza chodba, kuchyňa, špajza, loggia, 3x izba, šatník, predsieň + WC, kúpeľňa, loggia, chodba, 3x izba. kúpeľňa + WC.

Technický popis: Osadenie do terénu v priemernej hĺbke 2 m a viac so zvislou izoláciou. Základy betónové – objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Podmurovka – podpivničenia. do 1/2 ZP – priem výška do 50 cm – omietané. Murivo 1.PP murované z tehál v skladobnej hrúbke nad 50 cm do 60 cm. Murivo I. nadzemného podlažia a podkrovia murovaná z tehál, ktoré bolo zateplené systémom Terranova hr. 8 cm, tak uvažujem ako sendvičovú konštrukciu (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0). Deliace konštrukcie v celom rodinnom dome tehlové. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké. Stropy 1.PP a I.NP s rovným podhľadom betónové monolitické, strop podkrovia s rovným podhľadom drevený trámový. Krov väznicový sedlový, manzardový. Krytina strechy na krove betónová ťažká korýtková Bramac. Klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu úplné strechy. Klampiarske konštrukcie ostatné z hliníkového plechu. Fasádne omietky I.PP omietky na báze umelých látok do 1/3 (2x). Fasádne omietky 1.NP, omietky na báze umelých látok nad 2/3 (4x). Fasádne omietky podkrovia, omietky na báze umelých látok nad 2/3 (2x). Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu do I.NP z povrchom z keramickej dlažby a do podkrovia z tvrdého dreva 2x. Dvere v 1.PP hladké plné v kovových zárubniach. Dvere v 1.NP a v podkroví plné alebo zasklené z tvrdého dreva v drevených zárubniach. Okná v celom rodinnom dome plastové s izolačným dvojsklom. Okenné žalúzie I.NP a podkrovia kovové. Podlahy obytných miestnosti v 1.NP a podkrovia z laminátovej plávajúcej podlahy. Dlažby a podlahy ostatných miestnosti v celom rodinnom dome z keramickej dlažby. Ústredné vykurovanie v celom rodinnom dome teplovodné s rozvodom bez ohľadu na materiál a radiátormi plechovými doskovými typu Korad a v I.NP je kombinované s podlahovým teplovodným. Elektroinštalácia v l.PP a l.NP svetelná a motorická a v podkroví len svetelné. Domáci telefón v 1.NP a v podkroví (rozvod pod omietkou). Rozvod televízny a rádioantény (rozvod pod omietkou) v 1.NP a podkroví. Zabezpečovacie zariadenie (rozvod pod omietkou) v 1.NP a podkroví. Bleskozvod – vyskytujúca sa položka. Rozvod vody v I.PP z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Rozvod vody v 1.NP a podkroví z plastového potrubia studenej vody a teplej vody z centrálneho zdroja. Inštalácia plynu, rozvod zemného plynu v 1.PP a 1.NP.

Dvojgaráž bez súp. čísla na parc. 1267/7 – Dvojgaráž samostatne stojaca vo dvore pred rodinným domom, jednopodlažná nepodpivničená jednoduchá stavba postavená v roku 2005 na spoločnej parcele č. 1267/7.

Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce Čečejovce, časť Seleška, v zmiešanej lokalite IBV prevádzkových stavieb v uličnej zástavbe rodinných domov na okraji obce. Obec Čečejovce leží v Košickej kotline 22 km juhozápadne od Košíc v nadmorskej výške 205 m. Spolu s časťou Seleška, patriacou k Čečejovciam, má okolo 2150 obyvateľov. Občianske vybavenie je na úrovni strediskovej obce.

Dátum a čas dražby: 11.6.2018 o 09:30 hod.
(vstup na dražbu o 09:00)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:339 000,- €
Znalecká hodnota:339 441,22 €
Dražobná zábezpeka:30 000,- €
Obhliadky: 25.05.2018 o 14,00 hod.
04.06.2018 o 13,00 hod.
DSCN3405DSCN3412DSCN3397DSCN6403DSCN6441DSCN6418DSCN6436DSCN6401DSCN6413DSCN6396