Rodinný dom Čičava, okres Vranov nad Topľou

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 839 m2, situovaný v centre zastavaného územia obce Čičava, okres Vranov nad Topľou. Rodinný dom je jednopodlažný, nepodpivničený so sedlovou strechou, prístupný z komunikácie pred aj za domom. Pôvodná južná časť domu bola postavená okolo r. 1930, predná severná časť domu bola daná do užívania v r. 1953.

1. Nadzemné podlažie (129,51 m2) – pôvodná časť rodinného domu má komoru a sklad. Prístavba z roku 1953 má dispozične prednú aj zadnú izbu, v strednej časti je chodba, špajza, kúpeľňa aj kuchyňa. Prístavba z r. 2009 má verandu. Rodinný dom je napojený na verejný vodovod a na rozvod elektro, plynomer bol demontovaný. Verejná kanalizácia v obci nie je.

Obec Čičava je stredne veľkou obcou so základnou občianskou vybavenosťou, rozprestiera sa v severozápadnom výbežku Východoslovenskej nížiny, od okresného mesta Vranov nad Topľou je vzdialená 4,50 km. Obec má v  súčasnosti cca 1128 obyvateľov.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 160 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2
parc. č. 162 záhrada o výmere 147 m2
parc. č. 163 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 670 m2
Stavba
súp. č. 40 Rodinný dom na parc. č. 163
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, LV č. 163, okres: Vranov nad Topľou, obec: ČIČAVA, katastrálne územie: Čičava.

Dátum a čas dražby: 29.7.2019 o 10:00 hod.
(vstup na dražbu o 09:30)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
Najnižšie podanie:7 300,- €
Znalecká hodnota:7 300,- €
Dražobná zábezpeka:800,- €
Obhliadky: 18.07.2019 o 15,00 hod.
25.07.2019 o 15,00 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na tel: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN7234DSCN7239DSCN7233DSCN7223DSCN7227DSCN7210DSCN7216