Rodinný dom Horná Potôň, okres Dunajská Streda

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rozostavaný rodinný dom a prislúchajúce pozemky o výmere 999 m2, situovaný v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov okraji obce Horná Potôň, časť Čečínska Potôň v okrese Dunajská Streda. Rodinný dom je riešený ako samostatne stojaca budova s jedným nadzemnými podlažím bez podpivničenia s valbovou strechou.

Dispozičné riešenie: zádverie, predsieň, záchod, kúpeľňa, chodba, kuchyňa spojená s jedálňou a obývacou izbou s uzavretým krbom a východom na krytú terasu, špajza, dve izby, šatník a garáž. Celková výmera zastavanej plochy je 361,69 m2. Orientácia hlavných miestnosti domu je na východ, juh a západ, konfigurácia terénu je rovina.

Obec má kompletnú občiansku vybavenosť na úrovni stredne veľkej obce,  možnosť dopravy autobusom.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 816/127 Orná pôda o výmere 370 m2
parc. č. 816/128 Orná pôda o výmere 266 m2
parc. č. 816/144 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 363 m2
Stavba
bez súp. č. rozostavaný rodinný dom na parc. č. 816/144
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, LV č. 1458, okres: Dunajská Streda, obec: HORNÁ POTÔŇ, katastrálne územie: Čečínska Potôň.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Andrea Rozvadská Staré grunty 24, OC Cubicon, 841 04 Bratislava
Najnižšie podanie:127 800,- €
Znalecká hodnota:141 693,15 €
Obhliadky:

DSCN5857nacrt2nacrt1nacrtDSCN5869DSCN5870DSCN5872DSCN5868DSCN5867DSCN5863DSCN5866DSCN5860DSCN5861