Rodinný dom Kalinčiakovo, Levice

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1590 m2 situovaný v zastavanom území mesta Levice, k.ú. Kalinčiakovo. Jedna sa o stavbu rodinného domu prízemnú nepodpivničenú s obytným prízemím a podkrovím, s pristavanou garážou prepojenou s rodinným domom inžinierskymi sieťami a strechou. Rodinný dom bol postavený v roku 1999, kolaudácia bola v roku 2004.

Dispozičné riešenie: Prízemie domu pozostáva zo vstupného zádveria, WC s umývadlom, schodišťa, kuchyne, dvoch obytných miestností a garáže. Podkrovie pozostáva zo schodišťa, troch obytných miestností a kúpeľne. Zo zadnej strany domu je prístupný balkón s plochou do 5 m2 a na čelnej fasáde loggia po celej dĺžke podkrovia.

Rodinný dom má obvodové murivo murované z tehloblokov Porotherm a siporexových tvárnic s hrúbkou muriva 38 cm, zateplené 10 cm polystyrénom. Na ktorom je vyhotovená silikátová štruktúrovaná vonkajšia omietka 4x nad 2/3. Vnútorné omietky sú hladké, plsťou hladené. Priečky sú tehlové z priečoviek. Stavba je postavená na betónovej podmurovke s výškou v priemere 50 cm na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Stropy nad prízemím sú keramické systému Porotherm s rovným podhľadom. Podlahy na prízemí sú zateplené s podlahovým kúrením, v obytných miestnostiach sú laminátové podlahy, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom s hliníkovým vnútorným žaluzím s hliníkovými vonkajšími parapetmi a plastové sú aj vstupné a terasové dvere. Vnútorné dvere sú hladké, plné a zasklené dyhované v drevených obložkových zárubniach. Kúrenie je ústredné plynové, teplovodné, podlahové so značkovým kotlom Vailant, osadeným v garáži. Kuchyňa je vybavená 6,2 m dlhou kuchynskou linkou na báze dreva s nerezovým drezom s jednopákovou batériou, plynovým sporákom s odsávačom, elektrickou rúrou s grilom. Okolo linky a sporáka je keramický obklad. Podlaha vo WC s umývadlom je keramická a keramický obklad je do výšky 1,5 m. Pod schodišťom je malá špajza. Garáž má plechové vráta, betónovú podlahu s poterom a osadený je v nej turbokotol ústredného kúrenia, kombinovaný s výrobou teplej vody.

Obytné podkrovie je prístupné po betónových schodoch s dreveným obkladom nástupníc zo smreka. Podkrovie má obvodové murivo murované rovnako ako prízemie s tehloblokov Porotherm so zateplením polystyrénom s hrúbkou muriva 38 cm, na ktorom je vyhotovená silikátová štruktúrovaná vonkajšia omietka 2x nad 2/3 a 1x nad 1/3 do ½. Strop a šikmé steny sú zateplené 28 cm hrubým Nobasilom, na ktorom je podhľad vyhotovený zo sadrokartónu. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a hliníkovými vonkajšími parapetmi, dvere sú hladké, dyhované s drevenými zárubňami, podlahy sú laminátové podlahy, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Kúpeľňa je vybavená plastovou rohovou vaňou, keramickým umývadlom a WC kombi. Klampiarske konštrukcie domu sú úplné strechy z pozinkovaného plechu a to žľaby so zvodmi.

Elektrina je vedená medenou prípojkou z elektromeru v prednom plote do poistkovej skrine v predsieni. Vodovod je z obecného vodovodu vedený z vodomernej šachty do domu v plastovom potrubí. Kanalizácia je vedená do žumpy v plastovom potrubí, je tu už aj možnosť pripojenia na mestskú kanalizáciu. Teplá voda je zo značkového plynového turbo kotla Vailant osadeného v garáži.

Nehnuteľnosť je situovaná v okrajovej časti pri cestnej komunikácii v obojstrannej uličnej zástavbe rodinných domov, Pozemky sú rovinaté s orientáciou na východnú stranu. Prístup k domu je z verejnej komunikácie. Dopravné spojenie je možné autobusovou dopravou, centrum mesta je vzdialené asi 5 km.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 360/1 Orná pôda o výmere 1086 m2
parc. č. 360/3 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m2
parc. č. 360/4 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m2
Stavba
súp. č. 142 Rodinný dom na parc. č. 360/4
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, LV č. 1482, okres: Levice, obec: LEVICE, katastrálne územie: Kalinčiakovo.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Penzión ARTin, Salónik, prízemie Svätourbanská 37, Nitra, okres Nitra,
P1650054P1650052P1650053P1650051P1650050