Rodinný dom Harcsová ulica, Kolárovo

Samostatne stojací rodinný dom s príslušenstvom nachádzajúci sa na ulici Harcsová v meste Kolárovo, katastrálne územie Kolárovo, okres Komárno. Rodinný dom je nepodpivničený s jedným nadzemným podlažím a pozemkami o celkovej výmere 1232 m2. Rok výstavby rodinného domu je 1966, prístavba bola postavená v 1974.

Dispozičné riešenie: prvé nadzemné podlažie /137,77 m2/ dispozične pozostáva z troch obytných miestností, predsiene, kuchyne, kúpeľne, samostatného záchodu, štyroch skladov a dielne.

Materiálno technický popis: Základy rodinného domu tvoria monolitické železobetónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z tehál plných pálených v prevažujúcej hrúbke 0,450 m (nad 40 cm do 50 cm), deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenno-cementové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom drevená trámová – s dolným a horným záklopom. Valbová strecha je pokrytá cementovými škridlami. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu – úplné strechy. Klampiarske konštrukcie ostatné ( okenné parapety, atď. ) sú vyhotovené prevážne taktiež z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú nad 2/3 omietanej steny omietky vápenné štukové, obklady nie sú vyhotovené. Schody na povalu majú drevenú nosnú konštrukciu, povrchom nástupníc z mäkkého dreva bez odstupníc. Dvere na podlaží sú prevažne drevené rámové, okná sú prevažne dvojité drevené s doskovým ostením s dvojvrstvým zasklením. Na oknách sú namontované vonkajšie rolety drevené. Podlahy v obytných miestnostiach sú palubovky, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá keramickou dlažbou. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. V rodinnom dome je realizovaná inštalácia zemného plynu. Kanalizácia do žumpy je z plastového potrubia. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač vody umiestnený v kúpeľni. Podlažie je ústredne vykurované oceľovými radiátormi panelovými, rozvodom z oceľových rúr bezošvých. Vybavenie kuchyne pozostáva: sporák plynový s plynovou rúrou značky Mora, umývadlo. Vnútorné vybavenie podlažia: vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo. Vodovodné batérie sú ostatné v počte 3 kusy. Záchod je umiestnený samostatne – splachovací. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevážnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, obloženie vane, záchodu a v kuchyni. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s poistkami. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

Hospodárska budova: drobná stavba hospodárskej budovy – pozostávajúca z troch skladov a kurína.

Letná kuchyňa: drobná stavba letnej kuchyne – pozostáva z letnej kuchyne a skladu.

Rodinný dom sa nachádza medzi stavbami rodinných domov s prístupom obecnou prístupovou komunikáciou. Vzdialenosť od centra mesta je 1,30 km, vzdialenosť od mesta Komárno je cca 25 V meste Kolárovo sa nachádza kompletná sieť obchodov, základná, stredná a učňovská škola, zdravotné stredisko a lekárne; kultúrne stredisko, kino, športové zariadenia, reštaurácie, hotel; mestský úrad, pošta a banka.

Dátum a čas dražby: 25.11.2014 o 16:00 hod.
(vstup na dražbu o 15:30)
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Otto Szabó, Mierové nám. č. 4, Galanta, okres Galanta
Najnižšie podanie:41 200,- €
Znalecká hodnota:41 232,47 €
Dražobná zábezpeka:1 000,- €
Obhliadky: 10.11.2014 13,30 hod.
19.11.2014 13,30 hod.
3Pôdorys 1.NP rodinného domuPôdorys 1.NP letnej kuchyne a hospodárskej budovyCIMG0906CIMG0903CIMG0900CIMG0898CIMG0897CIMG0896CIMG0894CIMG089329P322038153OLYMPUS DIGITAL CAMERA