Rodinný dom Kráľov Brod, okres Galanta

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 841 m2, situovaný v obci Kráľov Brod, okres Galanta. Rodinný dom pozostáva z  1. podzemného podlažia a 1. nadzemného podlažia.

1. Nadzemné podlažie: pozostáva zo zádveria, obývacej izby, 2 x izby, haly, chodby, kuchyne, kúpeľne, WC, schodisko, komory.

1. Podzemné podlažie: je celé podpivničené a pozostáva z garáže, skladu, kotolne, práčovne a chodby

Základy sú z prostého betónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Dom je murovaný hr. 40 cm s, vnútorné steny murované s omietkou, strecha je sedlová s krytinou s betónových škridiel, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, okná sú drevené zdvojené, dvere hladké plné zasklené, podlahy obytných miestností sú PVC a keramická dlažba. Kúrenie je ústredné plynovým kotlom typu IDEAL, ktorý zabezpečuje aj prípravu TÚV. Kuchyňa je s plynovým šporákom s el. rúrou, nerez drezom a digestorom. Kúpeľňa je s vaňou umývadlom a sprchovým kútom.

Obec Kráľov Brod leží v Podunajskej nížine, cez obec preteká potok Stará Čierna Voda. V obci sa nachádza ZŠ 1. – 4. roč. , MŠ a ostatná občianska vybavenosť. Vzdialenosť od okresného mesta Galanta je 15 km.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

a) Stavby
súp. č. 244 rodinný dom na parc. č. 343/1
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 244 je evidovaný na liste
vlastníctva číslo 397.
bez súp. č. hospodárska budova na parc. č. 343/3
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je evidovaný na liste vlastníctva
číslo 397.
bez súp. č. hospodárska budova na parc. č. 344/2
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je evidovaný na liste vlastníctva
číslo 397.
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného
úradu Galanta, katastrálny odbor, LV č. 1059, okres: Galanta, obec: KRÁĽOV
BROD, katastrálne územie: Kráľov Brod.

b) Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 343/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 149 m 2
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 343/1 je evidovaný na liste
vlastníctva číslo 1059.
parc. č. 343/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 285 m 2
parc. č. 343/3 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m 2
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 343/3 je evidovaný na liste
vlastníctva číslo 1059.
parc. č. 344/1 Záhrady o výmere 360 m 2
parc. č. 344/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m 2
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 344/2 je evidovaný na liste
vlastníctva číslo 1059.
spoluvlastnícky podiel: ½, ½
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného
úradu Galanta, katastrálny odbor, LV č. 397, okres: Galanta, obec: KRÁĽOV
BROD, katastrálne územie: Kráľov Brod.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Penzión ARTin, Salónik, prízemie Svätourbanská 37, Nitra, okres Nitra,
Znalecká hodnota:73 127,70 €
IMG_6825IMG_6819IMG_6822IMG_6813IMG_6821IMG_6811IMG_6809IMG_6810IMG_6808IMG_6807