Rodinný dom Kráľovičove Kračany

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 475 m2, situovaný v zóne rodinných domov s príslušnou technickou vybavenosťou, v obci Kráľovičove Kračany. Rodinný dom pozostáva z 1 podzemného podlažia a 1 nadzemného podlažia a podkrovia.

Dispozičné riešenie:

1 PP je celé podpivničené, pozostáva z kotolne, miestnosti kde je umiestnený studňa s čerpadlom a skladové priestory

1. nadzemné podlažie pozostáva zo zádveria, obývacej izby, izby, kuchyne, kúpeľne, WC, schodisko, komory.

Podkrovie pozostáva z chodby, 4 x izby,   kúpeľne, so samostatnou sprchou WC.

Základy sú z prostého betónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Dom je murovaný hr. 40 cm, vnútorné steny murované s omietkou, strecha je sedlová s krytinou z azbestových vlnoviek, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, okná sú plastové, dvere hladké plné zasklené, podlahy obytných miestností sú plávajúce parkety ostatné keramická dlažba.  Kúrenie je ústredné plynovým kotlom typu Minitherm 25, ktorý zabezpečuje aj prípravu TÚV. Kuchyňa je s plynovým šporákom a el. rúrou, nerezovým drezom a digestorom. Schody do podkrovia a 1 PP sú z tvrdého dreva bez podstupníc. Kúpeľňa na 1 NP je s vaňou a umývadlom. Kúpeľňa v podkroví má vaňu, umývadlo a sprchový kút.

Rodinný dom  je postavený v zóne rodinných domov obce. Kráľovičove Kračany. Obec je vzdialená 6 km od okresného mesta Dunajská Streda a cca 67 km od hl. mesta Bratislava.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 110/1 záhrada o výmere 74 m2
parc. č. 112/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 361 m2
parc. č. 112/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2
parc. č. 129/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2
parc. č. 129/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2
Stavby
súp. č. 131 rodinný dom na parc. č. 112/5
súp. č. 310 garáž na parc. č. 112/14
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, LV č. 744, okres: Dunajská Streda, obec: KRÁĽOVIČOVE KRAČANY, katastrálne územie: Kráľovičove Kračany.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Hotel Phoenix, Malá sála, 1. poschodie Kapitulská 16, 917 01 Trnava, okres Trnava
Najnižšie podanie:74 966,- €
Znalecká hodnota:83 296,31 €
Dražobná zábezpeka:8 000,- €
Obhliadky:

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore
s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo
elektronicky: info@drazobnik.sk.
DSCN9472DSCN9474DSCN9471DSCN9461DSCN9465