Rodinný dom Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 729 m2, situovaný na vedľajšej ulici Osloboditeľov, v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov, v k.ú. Krásnohorské Podhradie, obec Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava. Rodinný dom má dve nadzemné podlažia, nie je podpivničený, postavený a užívaný je od roku 1978. Orientácia rodinného domu je juh, západ, východ

Dispozičné riešenie:

1.NP (110,53 m2) – izba, práčovňa, kuchyňa, kotolňa, garáž, chodba, schodište

2.NP ( 103,62 m2 ) – izby, kúpeľňa, WC, chodba

Rodinný dom sa nachádza na vedľajšej ulici v lokalite vybavenej kompletnou infraštruktúrou. Prístup k domu je z verejnej miestnej komunikácie pred domom. Dom je napojený na všetky inžinierske siete, jeho polohu s ohľadom na centrum obce hodnotím ako okrajovú, vhodnú na kľudné bývanie. Obec Krásnohorské Podhradie leží v Rožňavskej kotline, obec je známa stredovekým hradom – Krásna Hôrka, ktorý je najvzácnejšou a najznámejšou pamiatkou tohto regiónu. Obec má v súčasnosti okolo 2.700 obyvateľov,  kompletné občianske vybavenie na úrovni strediskovej obce. Ďalšie služby a inštitúcie sú v okresnom meste Rožňava, vzdialenom 6 km.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 612/45 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 494 m2
parc. č. 612/94 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m2
parc. č. 612/95 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 m2
parc. č. 612/96 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 87 m2
Stavba
súp. č. 311 Rodinný dom na parc. č. 612/94
súp. č. 311 Rodinný dom na parc. č. 612/95
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Rožňava, katastrálny odbor, LV č. 231, okres: Rožňava, obec: KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE, katastrálne územie: Krásnohorské Podhradie.

Dátum a čas dražby: 1.4.2019 o 10:30 hod.
(vstup na dražbu o 10:00)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:46 500,- €
Znalecká hodnota:46 536,40 €
Dražobná zábezpeka:5 000,- €
Obhliadky: 15.03.2019 o 13,30 hod.
25.03.2019 o 13,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528, alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN4070nacrtDSCN4083DSCN4079DSCN4078DSCN4074