Rodinný dom Lendak, okres Kežmarok

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 519 m2, situovaný na Zadnej ulici, v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov v obci Lendak, okres Kežmarok. Rodinný dom postavený v r. 1974 je  prízemná nepodpivničená stavba s obytným prízemím a poschodím.. I.NP rodinného domu bolo predmetom čiastočnej rekonštrukcie. Nosná konštrukcia obvodového plášťa je murovaná z plynosilikátových tvárnic hr. 30-40 cm, priečky sú tehlové, strop nad I.NP železobetónový monolitický, nad II.NP drevený s rovným podhľadom, stavba má sedlovú strechu s plechovou strešnou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, okná sú plastové s izolačným dvojsklom, plastové sú aj vstupné dvere na I. aj na II.NP, vnútorné dvere sú hladké, kúrenie je ústredné s kotlom na zemný plyn osadeným v kotolni na I.NP. Strecha domu je sedlová s plechovou krytinou.

Prízemie domu pozostáva zo vstupu z bočnej strany do kuchyne bez vybavenia, chodby, kúpeľne s WC so samostatnou sprchou a s umývadlom, z čiernej kuchyne, ktorá je prístupná v zadnej časti z dvora, so schodiskom na II.NP, kotolne a z troch izieb. V čiernej kuchyni je murovaná kachľová akumulačná pec na tuhé palivá, rovnaká je aj v kuchyni na II.NP. V kotolni je zásobníkový ohrievač TÚV a kotol ÚK na zemný plyn, radiátory sú liatinové. V kúpeľni je samostatná sprcha, WC a umývadlo s keramickým obkladom, jedna batéria páková so sprchou, jedna obyčajná páková. Podlahy obytných miestnosti PVC, ostatné keramická dlažba. Steny v obytných izbách na I.NP boli obložené SDK doskami, tieto práce neboli dokončené.

Poschodie domu pozostáva zo vstupu zo zadnej strany do predsiene, následne do chodby, odkiaľ je vstup do komory, kúpeľne, WC, na povalu a do kuchyne, z ktorej sú prístupné dve izby.  V kuchyni je murovaná kachľová akumulačná pec na tuhé palivá, elektrický šporák, jednoduchá kuchynská linka 1,60 m so smaltovaným drezom, batérie jednoduchá, radiátory sú liatinové. V kúpeľni je vaňa a umývadlo s keramickým obkladom, jedna batéria jednoduchá so sprchou, jedna jednoduchá. Podlahy obytných miestnosti PVC, ostatné keramická dlažba.

Prístup k domu je z verejnej miestnej komunikácie pred domom Zadnej ulice aj vedľa domu, spojovacej ulice medzi Hlavnou a Slnečnou ulicou. Dom je napojený na verejný rozvod elektro, voda z verejného vodovodu, kanalizácia do verejnej kanalizácie, napojený je aj zemný plyn. Rodinný dom sa nachádza v širšom centre obce Lendak v lokalite vybavenej kompletnou infraštruktúrou. Obec Lendak leží v severozápadnej časti Popradskej kotliny, 3 km od osady Tatranská Kotlina vo výške 749 m n. m.. Od okresného mesta Kežmarok je obec vzdialená 19 km. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 5.300, obec má kompletné občianske vybavenie na úrovni malého mesta.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 383/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m2
parc. č. 383/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 m2
parc. č. 383/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 127 m2
Stavba
súp. č. 60 Rodinný dom na parc. č. 383/6
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Kežmarok, katastrálny odbor, LV č. 114, okres: Kežmarok, obec: LENDAK, katastrálne územie: Lendak.

Dátum a čas dražby: 21.8.2019 o 09:30 hod.
(vstup na dražbu o 09:00)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:56 200,- €
Znalecká hodnota:56 200,- €
Dražobná zábezpeka:6 000,- €
Obhliadky: 06.08.2019 o 14,30 hod.
19.08.2019 o 13,00 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
DSCN7486DSCN7521DSCN7524DSCN7517DSCN7520DSCN7509DSCN7513DSCN7502DSCN7504DSCN7505DSCN7501DSCN7498DSCN7496DSCN7497DSCN7476DSCN7494DSCN7466DSCN7471DSCN7484