Rodinný dom Lesíček, okres Prešov

ZNÍŽENÁ CENA / OPAKOVANÉ KOLO

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1.011 m2, situovaný na vedľajšej ulici obce, v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov v k. ú. Lesíček, okres Prešov. Rodinný dom je samostatne stojací, nepodpivničený ob­jekt s jedným nadzemným podlažím postavený v roku 1942.

Dispozičné riešenie:  chodba, WC, predsieň, štyri izby, komora, kuchyňa, kúpeľňa, veranda, kotolňa a dve garáže.

Technický popis: Rodinný dom je založený na základových pásoch z kameňa. Predpokladám, že vodorovná izolácia proti vode nie je vyhotovená.

Murivo je murované z kameňa v hrúbke 600 mm, v prístavbe zo škvárobetónových tvárnic hr. 350 mm. Strop je drevený s rovným podhľadom.  Priečky murované tehelné. Vnútorné omietky hladké, fasádne brizolitové, škrabané. Sokeľ je z dvoch strán obložený na celú výšku keramickým obkladom. Strecha valbová s dreveným väznicovým krovom a krytinou z AZC šablón na latách, v zadnej časti z jednodrážkovej škridly. Kompletné klampiarske konštrukcie z oceľového pozinkovaného plechu. Dvere drevené hladké, okná plastové, garážové vráta oceľové. Podlahy v izbách drevené, doskové aj z PVC podlahoviny. V kuchyni je terazzová dlažba, vo WC, komore a v kúpeľni z keramickej dlažby. Vykurovanie ústredné s kotlom na tuhé palivo typ, Viadrus. Okrem toho sú v dvoch izbách kachľové pece. Svetelná elektroinštalácia. Rozvod studenej aj teplej vody v pozinkovanom potrubí. Odkanalizovanie do vlastnej žumpy. Zdroj teplej vody elektrický bojler umiestnený v kotolni. V kúpeľni je smaltovaná vaňa s obkladom, umývadlo a sprchovací kút. WC misa s umývadlom je v samostatnej miestnosti. V kuchyni je bežná kuchynská linka s nerezovým drezom, plynový sporák, murovaná kachľová pec. V kúpeľni, WC a kuchyni sú keramické obklady stien.

Rodinný dom sa nachádza na vedľajšej ulici obce Lesíček. Obec Lesíček má v súčasnosti okolo 400 obyvateľov, je to malá podhorská obec vzdialená od okresného mesta Prešov 20 km. Obec má občianske vybavenie na úrovni malej obce.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 160 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1011 m2
Stavba
súp. č. 6 Rodinný dom na parc. č. 160
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV č. 158, okres: Prešov, obec: LESÍČEK, katastrálne územie: Lesíček.

Dátum a čas dražby: 19.11.2019 o 10:00 hod.
(vstup na dražbu o 09:30)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:31 230,- €
Znalecká hodnota:34 700,- €
Dražobná zábezpeka:3 000,- €
Obhliadky: 04.11.2019 o 14,00 hod.
15.11.2019 o 13,00 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred
na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
IMG_0001DSCN3332DSCN3329DSCN3327DSCN3328DSCN3325DSCN3326DSCN3320DSCN3321nacrt