Rodinný dom Lipová – Mlynský Sek, okres Nové Zámky

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1360 m2, situovaný v zástavbe starších rodinných domov, západne od centra obce Lipová. Začiatok užívania rodinného domu rok 1928. Rodinný dom je jednopodlažný nepodpivničený.

Prvé nadzemné podlažie pozostáva z chodby, kuchyne, špajzy, obývačky, kúpeľne s WC, komory, izby a vchodu na povalu. Orientácia okien obytných miestností je na juh.

Základy domu sú tvorené betónom s vodorovnou izoláciou. Podpivničený nie je ani v časti domu. Podmurovka je priemernej výšky do 50 cm aje tvorená betónom aje obložená keramickým obkladom. Nosné murivo je tvorené z pálených tehál v hrúbke od 30 do 45 cm podľa jednotlivých stien. Deliace steny sú tvorené tehlovými priečkovkami v hrúbke 15 až 45 cm. Vnútorné omietky sú vápenné, hladené. Stropy sú rovné, drevené z trámov obité trstinou a omietnuté. Krov je väznicový valbový. Krytina strechy je z pálenej škridle jednodrážkovej. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu úplné. Parapety okien sú tiež z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky u všetkých štyroch stranách sú brizolitové škrabané po celej strane bez obkladov. Schody sú z mäkkého dreva bez podstupníc a vedú na povalu domu asú odnímateľné. Dvere sú hladké alebo plné drevené. Okná sú dvojité z dreva s dvojitým zasklením. Podlahy obytných miestností sú betónové s nášľapnou vrstvou z PVC, alebo kobercom a v ostatných miestnostiach je nášľapná vrstva z keramickej dlažby. Kúrenie je plynovými kachľami značky Gamatky v počte 4 ks. V dome je rozvod elektriky motorickej aj svetelnej. V dome je rozvod teplej a studenej vody. Dom je napojený na rozvod zemného plynu. Kúpeľňa je napojená kanalizáciou na žumpu vo dvore. Zdroj teplej vody tvorí elektrický bojler umiestnený v kúpeľni. Kuchyňa je obložená keramickým obkladom okolo linky a zvyšok dreveným obkladom výšky do 1,35 m. Linka na báze dreva má šírku 1,6m. Kuchyňa je vybavená plynovým sporákom s elektrickou rúrou a smaltovaným dvojitým drezom. Kúpeľňa je vybavená smaltovanou vaňou, umývadlom, samostatnou sprchou a WC. Obklad kúpeľne a vane do výšky nad 135 cm. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením.

Obec Lipová má základné občianske vybavenie, v obci sa nachádza autobusová zastávka prímestskej dopravy, vlaková zastávka, základná a materská škola a obchod so základným sortimentom tovarov a služieb. Vzdialenosť do okresného mesta Nové Zámky je cca 13,0 km.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 361/12 záhrada o výmere 511 m2
parc. č. 361/32 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 849 m2
Stavba
súp. č. 261 DOM na parc. č. 361/32
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, LV č. 312, okres: Nové Zámky, obec: LIPOVÁ, katastrálne územie: Mlynský Sek.
b) Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 361/57 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 184 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/3
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, LV č. 484, okres: Nové Zámky, obec: LIPOVÁ, katastrálne územie: Mlynský Sek.

 

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Penzión ARTin, Salónik, prízemie Svätourbanská 37, Nitra, okres Nitra
Znalecká hodnota:45 097,50 €
Obhliadky: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN0416SnímkaSnímka2DSCN0424DSCN0425DSCN0423DSCN0420DSCN0415