Rodinný dom Liptovská Štiavnica

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1.767 m2 situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov, k.ú. Liptovská Štiavnica, na Okružnej ulici. Dom je murovaný mezonetového typu. Kolaudácia rodinného domu bola vykonaná v roku 2009.

Dispozičné riešenie: garáž a kotolňa, zádverie, kuchyňa s jedálňou, kúpeľňa ,chodba, schodište , kúpeľňa, dve izby a kúpeľňa, kúpeľňa, chodba, schodište a štyri izby.

Technické riešenie: - Základy, 1. NP betónové s vodorovnou izoláciou  Zvislé nosné konštrukcie, 1. NP, 2. NP – murované z tehál (porotherm) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie, 1. NP, 2. NP – tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie stropy, 1. NP – s rovným podhľadom betónové monolitické, 2. NP – s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko, 1. NP – tvrdé drevo. Strecha krovy, 1. NP – väznicové sedlové, krytiny strechy na krove, 1. NP – pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové Tondach, klampiarske konštrukcie strechy, 1. NP – z pozinkovaného plechu žľaby a zvody, záveterné lišty, parapety z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov fasádne omietky, 1. NP, 2. NP – omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov vnútorné omietky, 1. NP, 2. NP – vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady, 1. NP, 2. NP – prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP – kuchyne min. pri sporáku a dreze V nedokončenej kúpeľni obklad nie je. Výplne otvorov dvere, 1. NP, 2. NP – rámové s výplňou; okná – 1. NP, 2. NP – zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie, 1. NP, 2. NP – kovové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň), 1. NP, 2. NP, veľkoplošné parkety; dlažby a podlahy ostatných miestností, 1. NP, 2. NP – keramické dlažby v jednej kúpeľni nedokončené. Vybavenie kuchýň, 1. NP – keramická platňa, zabudovaná mikrovlnka, elektrická rúra; 1. NP – umývačka riadu (zabudovaná); 1. NP – odsávač pár; 1. NP – drezové umývadlo nerezové ; 1. NP – kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľní,1. NP, 2. NP – umývadlo, 1. NP, 2. NP – samostatná sprcha, 2. NP – vaňa plastová rohová nie je osadené; vodovodné batérie, 1. NP, 2. NP – pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 2. NP – pákové nerezové; záchod, 1. NP, 2. NP – splachovací so zabudovanou nádržkou v stene; 1. NP – splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie vráta garážové, 1. NP – s automatickým ovládaním bez ohľadu na materiál; kozub, 1. NP – s uzatvoreným ohniskom; 2. NP – vstavané skrine. Vykurovanie – ústredné vykurovanie, 1. NP, 2. NP – podlahové teplovodné.  Vnútorné rozvody vody, 1. NP, 2. NP – z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie, 1. NP, 2. NP – plastové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov), 1. NP – svetelná, motorická; 2. NP – svetelná; elektrický rozvádzač,1. NP – s automatickým istením. Konštrukcie naviac, 1. NP – Tepelné čerpadlo.

Obec Liptovská Štiavnica má 1040 obyvateľov. Od okresného mesta Ružomberok je vzdialená 7 km. Občianska vybavenosť, základná škola, materská škola, obchody s potravinami, pohostinstvá, stavebniny, kostol, futbalové ihrisko, kaderníctvo, knižnica. Dostupnosť do centra obce je do 5. min cesty autom. K zastávke autobusu je do 5. min cesty peši. V mieste je rozvod elektrickej energie, verejného vodovodu a kanalizácie.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 110/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 315 m2
parc. č. 110/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 209 m2
parc. č. 116/3 orná pôda o výmere 351 m2
parc. č. 117/5 trvalý trávnatý porast o výmere 493 m2
Stavba
súp. č. 93 rodinný dom na parc. č. 110/9
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Ružomberok, katastrálny odbor, LV č. 1981, okres: Ružomberok, obec: LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA, katastrálne územie: Liptovská Štiavnica.

b) Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 110/3 orná pôda o výmere 399 m2
spoluvlastnícky podiel: ½, ½
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Ružomberok, katastrálny odbor, LV č. 1880, okres: Ružomberok, obec: LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA, katastrálne územie: Liptovská Štiavnica.

Dátum a čas dražby: 28.11.2018 o 11:30 hod.
(vstup na dražbu o 11:00)
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková A. Bernoláka 6, Ružomberok, okres Ružomberok
Najnižšie podanie:203 000,- €
Znalecká hodnota:202 738,50 €
Dražobná zábezpeka:20 000,- €
Obhliadky: 13.11.2018 o 14,30 hod.
26.11.2018 o 14,30 hod.
DSCN5011DSCN5018DSCN5014DSCN5063DSCN5060DSCN5059DSCN5056DSCN5058DSCN5053DSCN5055DSCN5052DSCN5050DSCN5051DSCN5048DSCN5049DSCN5044DSCN5045DSCN5042DSCN5043