Rodinný dom Ľubica, okres Kežmarok

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 618 m2 situovaný v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov obce Ľubica, okres Kežmarok. Rodinný dom má dve nadzemné podlažia, nie je podpivničený.

Dispozičné riešenie: 1. Nadzemné podlažie (95,71 m2) – veranda, predsieň, chodba so schodiskom, dve izby, terasa, WC, kuchyňa, špajza a kotolňa. 1. Podkrovie (90,05 m2)- schodisko, chodba, kúpeľňa a tri izby. Orientácia hlavných miestnosti domu je na východ, juh a západ, konfigurácia terénu je rovina, nehnuteľnosť má možnosť napojenia na všetky inžinierske siete

Základy betónové pásové, zvislé nosné konštrukcie murované z pórobetónových tvárnic hr. od 30 – 40 cm, strop I.NP železobetónový s rovným podhľadom, strop podkrovia drevený s rovným podhľadom, krov drevený sedlový, krytina z profilovaného plechu, vnútorné omietky vápenno-cementové hladké, vonkajšie omietky zdrsnené, vnútorné obklady keramické, I.NP WC, v kuchyni pri kuchynskej linke, podkrovie kúpeľňa, vaňa a WC, dvere hladké plné a zasklené dyhované, okná plastové so žalúziami, podlahy plávajúce laminátové, ostatné miestnosti keramická dlažba, vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory plechové panely, zdroj kotol na tuhé palivo nachádzajúci sa v kotolni na I.NP rodinného domu, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, potrubie plastové, zdroj teplej vody zásobníkový ohrievač ELI v kombinácii s kotlom nachádzajúci sa v kotolni, v kuchyni vnútorné vybavenie – elektrický sporák, plastový drez, kuchynská linka dĺžky 4,8 m, vstavaná umývačka riadu, odsávač pár, vnútorne vybavenie I.NP – WC s umývadlom, podkrovie v kúpeľni vstavané umývadlo, vaňa plastová, WC kombi, batérie pákové nerezové a páková sprchová, kanalizácia je napojená do verejnej kanalizácie, vodovod z verejného vodovodu, elektroinštalácia svetelná a motorická, ističe.

Rodinný dom sa nachádza v okrajovej časti obce Ľubica, v lokalite IBV. Prístup k domu je priamo z miestnej verejnej komunikácie pred domom. Ľubica je obec,  v okrese Kežmarok, leží na severovýchode Slovenska pod Vysokými Tatrami v nadmorskej výške 630 m v tesnej blízkosti okresného mesta Kežmarok. Sídlo obce nie je napojené na železničnú sieť, možnosť dopravy autobusom a MHD mesta Kežmarok. Počet obyvateľov cca 4.500, občianske vybavenie na úrovni strediskovej obce.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 1646 Orná pôda o výmere 72 m2
parc. č. 1655/4 Ostatné plochy o výmere 449 m2
parc. č. 1655/5 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2
Stavba
bez súp. č. Rozost. stavba na parc. č. 1655/5
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Kežmarok, katastrálny odbor, LV č. 3357, okres: Kežmarok, obec: ĽUBICA, katastrálne územie: Ľubica.

Dátum a čas dražby: 17.7.2018 o 10:00 hod.
(vstup na dražbu o 09:30)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:93 700,- €
Znalecká hodnota:93 693,95 €
Dražobná zábezpeka:10 000,- €
Obhliadky: 02.07.2018 o 12,00 hod.
16.07.2018 o 12,00 hod.
DSCN4667DSCN4670DSCN4664DSCN4668DSCN4663DSCN4626DSCN4613DSCN4615DSCN4607DSCN4606