Rodinný dom Lúčky, okres Michalovce

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2548 m2, situovaný na okraji zastavaného územia obce Lúčky, okres Michalovce. Rodinný dom je jednopodlažný, nepodpivničený so sedlovou strechou, je prístupný z miestnej komunikácie pred domom na východnej strane, ktorá je napojená na štátnu cestu I. triedy E50. Rodinný dom bol postavený v r. 1998, toho času je neužívaný, bez základnej údržby, časť stavebných konštrukcií je poškodená, vo dvore vedľa rodinného domu sa nachádza neevidovaná stavba.

Dispozičné riešenie: 1. Nadzemné podlažie (165,82 m2)- predsieň, chodbu, kuchyňu, kúpeľňu, kotolňu, komoru a štyri izby. Orientácia hlavných miestnosti domu je západ, východ a juh, konfigurácia terénu je rovina.

Konštrukčné riešenie: Základy – základové betónové pásy s vodorovnou izoláciou, podmurovka betónová priemernej výšky do 50 cm, murivo z plynosilikátových tvárnic hr. 30-40 cm, priečky z tehál a tvárnic hr. do 30 cm, strop monolitický – železobetónová doska s rovným podhľadom, krov drevený väznicový valbový s manzardou, krytina asfaltové šindle, poškodené, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu úplné strechy, ostatné z pozinkovaného plechu, vonkajšie zateplenie s omietkou na báze umelých látok, vnútorné omietky – stierky a sadrové omietky, podlahy z veľkoplošných parkiet a keramickej dlažby, vnútorné dvere dyhované, vchodové dvere plastové, okná plastové s izolačným dvojsklom, žalúzie vnútorné plastové, elektroinštalácia motorická a svetelná, rozvod vody z pozinkovaného potrubia, odkanalizovanie z plastových rúr do vlastnej žumpy, rozvod zemného plynu, plynomer demontovaný, vnútorné vybavenie kuchyne – kuchynská linka na báze dreva v dĺžke 4,35 m, drez nerezový, batéria nerezová páková, sporák na zemný plyn s elektrickou rúrou, digestor, vnútorné vybavenie kúpeľne a WC – jednoduchá plastová vaňa, batéria nerezová so sprchou, keramické umývadlo, batéria nerezová páková, samostatná sprcha, batéria nerezová páková so sprchou, splachovacie WC,  vnútorné vybavenie kotolne – závesný kotol na ZP typ Protherm, zásobníkový ohrievač na TÚV, radiátory oceľové panelové, vnútorné obklady kúpeľne, vane, kuchyne pri dreze a sporáku, kozub v obývacej hale s teplovzdušnými rozvodmi, elektrický rozvádzač s automatickým istením.

Rodinný dom sa nachádza na okraji obce Lúčky, v lokalite samostatne stojacích rodinných domov bežného štandardu. Lokalita je vybavená kompletnou infraštruktúrou okrem kanalizácie, poloha je vhodná na bývanie. Obec Lúčky je malou obcou s počtom obyvateľov okolo 590, má základnú občiansku vybavenosť, od okresného mesta Michalovce je obec vzdialená 10 km, možnosť dopravy iba autobusom.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 396/1 záhrada o výmere 462 m2
parc. č. 397 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 982 m2
parc. č. 398 záhrada o výmere 244 m2
Stavba
súp. č. 169 rodinný dom na parc. č. 397
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 717, okres: Michalovce, obec: LÚČKY, katastrálne územie: Lúčky.
b) Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 399 záhrada o výmere 367 m2
parc. č. 400/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 237 m2
parc. č. 400/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2
parc. č. 400/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 104 m2
spoluvlastnícky podiel: ½, ½
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného
úradu Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 23, okres: Michalovce, obec:
LÚČKY, katastrálne územie: Lúčky.

Dátum a čas dražby: 18.11.2019 o 10:00 hod.
(vstup na dražbu o 09:30)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:46 300,- €
Znalecká hodnota:46 330,76 €
Dražobná zábezpeka:13 000,- €
Obhliadky: 31.10.2019 o 10,00 hod.
14.11.2019 o 12,00 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN9785DSCN9789DSCN9768DSCN9783DSCN9763DSCN9766DSCN9758DSCN9761DSCN9753DSCN9757DSCN9746DSCN9748DSCN9793