Rodinný dom Malé Ozorovce, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2225 m2, situovaný v zastavanom území obce, v uličnej zástavbe rodinných domov, na Hlavnej ulici obce Malé Ozorovce, v okrese Trebišov. Dom je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie s prístavbou a podkrovie so sedlovou strechou. Dom je napojený na vodovod z vlastnej studne, kanalizácia do vlastnej žumpy a na elektro. Rodinný dom bol daný do užívania v r. 1950, postupne bol rekonštruovaný a modernizovaný do dnešnej podoby.

Dispozičné riešenie: Rodinný dom má jedno podzemné, jedno nadzemné podlažie a podkrovie.

Stavba je murovaná z pálených tehál hrúbky 450 mm s omietkami 500 mm, postavená ako jednopodlažná so suterénom pod plochou jednej izby. V roku 2009 bola realizovaná prístavba gánku a terasy z drevenej konštrukcie a zateplenie vonkajších stien polystyrénom hrúbky 50 mm so stierkou a novou omietkou. Suterén je z monolitického betónu, pozostáva z čerpadlovne, priestorov skladu ovocia a zeleniny a chovu zajacov. Nadzemné podlažie rodinného domu je murované z tehál hrúbka vonkajších múrov je nad 450 mm. Vykurovanie RD je krbom s rozvodom teplého vzduchu. V RD je realizovaný aj nový rúrkový rozvod pre prípad osadenia radiátorov. Ohrev teplej vody je zabezpečovaný el. bojlerom. Popis jednotlivých konštrukčných prvkov je uvedený pri bodovom hodnotení. Podlaha v suteréne je betónová, na prízemí v kuchyni a na chodbe je keramická v izbách plávajúce podlahy. V kuchyni je nová kuchynská linka, štvorhorákový plynový sporák na propán butánu s el. rúrou. Stropné konštrukcie nad suterénom sú železobetónové, nad prízemím drevené trámové s rovným podhľadom. Všetky izby majú drevený obklad stien a stropov. Kúpeľňa a WC majú nové technické vybavenie – rohovú vaňu, sprchu, umývadlo s pákovými nerezovými ventilmi, keramické obklady a keramickú dlažbu. Strešná konštrukcia” je drevená sedlová hambálková s valbami na štítoch s krytinou z azbestocementových šablón na latách, žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu. V roku 2009 bolo dokončené podkrovie so zateplením a realizáciou vnútorných drevených obkladov. Prístavba gánku zabezpečila prepojenie letnej kuchyne s RD preto započítavam ich do jednej stavby-RD.

Rodinný dom sa nachádza v v lokalita vybavenej kompletnou infraštruktúrou okrem kanalizácie, poloha je vhodná na bývanie. Prístup k domu je priamo z verejnej miestnej komunikácie z východnej strany. Rodinný dom je napojený na rozvod elektro, zemný plyn, verejný vodovod, kanalizácia do vlastnej žumpy.

Obec Malé Ozorovce leží východne od krajského mesta, južne od známeho Dargovského priesmyku, na západnom okraji Východoslovenskej nížiny. Zo západu okolie obce ohraničuje pahorkatina juhovýchodných výbežkov Slanských vrchov. Cez obec preteká Močiarny potok. Do obce je prístup štátnou cestou č. 050211 po odbočení v meste Sečovce (z hlavného ťahu Košice – Michalovce) smerom na Slanské Nové Mesto a Slanec. Počet obyvateľov sa pohybuje okolo 545, obec má občianske vybavenie na úrovni malej obce.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 288 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 165 m2
parc. č. 289 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 352 m2
parc. č. 290 Záhrady o výmere 1708 m2
Stavba
súp. č. 132 rod.dom na parc. č. 288
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 298, okres: Trebišov, obec: MALÉ OZOROVCE, katastrálne územie: Malé Ozorovce.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:53 010,- €
Znalecká hodnota:58 850,23 €
DSCN0092nacrtDSCN0090DSCN0089DSCN0088