Rodinný dom Nižné Ladičkovce, okres Humenné

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom bez pozemku, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov na Hlavnej ulici v obci Nižné Ladičkovce. Rodinný dom je dvojpodlažný, čiastočne podpivničený dom s dvoma nadzemnými podlažiami, postavený v roku 1989-1991. Dom je v pôvodnom technickom stave bez zásadnej rekonštrukcie a modernizácie, napojený na verejný vodovod, elektrickú energiu a odkanalizovanie do vlastnej žumpy za domom. V obci je rozvod zemného plynu, na ktorý dom nie je napojený. Orientácia hlavných miestnosti domu je na východ, západ a juh.

Dispozičné riešenie:

1. Podzemné podlažie – suterén má chodbu so schodiskom, jednu pivnicu slúžiacu ako sklad a kotolňu na tuhé palivá.

1. Nadzemné podlažie – vstup z ulice, chodba, predná izba, kuchyňa, špajz, kúpeľňa, dve zadné izby a schodisko.

2. Nadzemné podlažie – chodba, štyri izby, WC a schody na povalu.

Obec Nižné Ladičkovce leží v juhovýchodnej časti Ondavskej vrchoviny  v nadmorskej výške okolo 212 metrov. V súčasnosti má obec okolo 365 obyvateľov. Obec má základné vybavenie obchod, základnú školu 1-4, materskú školu, v okolí do 1 km sú prírodné lokality, doprava do obce je autobusovou dopravou.

Stavba
súp. č. 121 Dom na parc. č. 9/2
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 121 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 243.
spoluvlastnícky podiel: ½, ½
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor, LV č. 423, okres: Humenné, obec: NIŽNÉ LADIČKOVCE, katastrálne územie: Nižné Ladičkovce.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
Znalecká hodnota:31 768,36 €
Dražobná zábezpeka:3 000,- €
Obhliadky:

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore
s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo
elektronicky: info@drazobnik.sk.
DSCN2518DSCN2531DSCN2527DSCN2528DSCN2523