Rodinný dom Nižný Žipov, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 450 m2, nachádzajúci sa v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov na okraji obce Nižný Žipov, okres Trebišov. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie, je čiastočne podpivničený jednou pivnicou.

Dispozičné riešenie:

1. Podzemné podlažie (19,82 m2) – pivnica bez izolácie.

1. Nadzemné podlažie (97,47 m2) – predsieň, chodba, dve predné izby, kúpeľňa s WC, kuchyňa, špajza a zadná izba

Rodinný dom sa začal stavať na základe stavebného povolenia v r. 1989, dlhodobo bol rozostavaný, daný do užívania bol v r. 2002, skolaudovaný v r. 2010. Lokalita je vybavená kompletnou infraštruktúrou okrem kanalizácie – elektro, verejný vodovod a zemný plyn, dom je napojený na vodu z vlastnej studne, poloha je vhodná na bývanie. Prístup k domu je priamo z miestnej verejnej komunikácie pred domom.

Nižný Žipov je obec na juhovýchodnom Slovensku, v južnej časti Východoslovenskej nížiny a Trebišovského okresu v regióne Zemplín. V blízkom okolí obce sa nenachádzajú žiadne prírodné lokality. Obec leží 15 km južne od okresného mesta Trebišov. Sídlo nie je napojené na železničnú sieť, má okolo 1.400 obyvateľov.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 354/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 352 m2
parc. č. 354/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2
Stavba
súp. č. 75 rodinný dom na parc. č. 354/2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 638, okres: Trebišov, obec: NIŽNÝ ŽIPOV, katastrálne územie: Nižný Žipov.

Dátum a čas dražby: 1.8.2018 o 09:00 hod.
(vstup na dražbu o 08:30)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:20 600,- €
Znalecká hodnota:22 836,50 €
Dražobná zábezpeka:2 000,- €
Obhliadky: 17.07.2018 o 17,00 hod.
31.07.2018 o 14,00 hod.
DSCN3249DSCN3228DSCN3235DSCN3222DSCN3226DSCN3220DSCN3210