Rodinný dom Novosad, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 4100 m2, situovaný v širšom centre obce Novosad. Rodinný dom je prízemný s jedným nadzemným podlažím, čiastočne podpivničený. Rodinný dom bol postavený v roku 1967, v r. 2014 bola zahájená prestavba, rekonštrukcia a modernizácia, časť stavebných prác nie je dokončená – vnútorné omietky, SDK podhľady, detaily podláh, podlaha a omietky v zadnej izbe, detaily keramických obkladov kúpeľne – pri vani, ostenie okna, nie sú osadené prahy. Pôvodné okná boli vymenené za okná plastové, boli prevedené nové omietky, SDK podhľady, ktoré nie sú dokončené, nové rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie a ústredného kúrenia. Kotol ÚK na tuhé palivá je osadený za rodinným domom v pôvodnom dome z r. 1945, ktorý má doplnkovú funkciu k rodinnému domu.

Dispozičné riešenie: I.NP pozostáva z dvoch predných izieb, predsiene, kuchyne, kúpeľne a zo zadnej izby, ktorá po stavebnej stránke nie je dokončená. V suteréne sú dve miestnosti v pôvodnom stave, ktoré slúžia ako sklad.

Dom je napojený na vodu z vlastnej studne, verejný rozvod zemného plynu, elektrickú energiu vzdušným prívodom s elektromerom na fasáde domu, odkanalizovanie do vlastnej žumpy za domom. V obci je vybudovaný verejný rozvod vody, zemného plynu a rozvod elektriny, bez vybudovanej verejnej kanalizácie.

Obec Novosad sa nachádza v severnej časti okresu Trebišov, v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny. Obec má okolo 1000 obyvateľov a základnú občiansku vybavenosť. Obec má dva kostoly, dom smútku, nákupné stredisko, 12-triednu Základnú školu, Materskú školu, poštu, dobre vybavený Obecný úrad a niekoľko menších prevádzkarní. Obec je dobre prístupná iba autobusovou dopravou.
Rodinný dom Veľký Horeš, okres Trebišov

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 3491 m2, situovaný v centrálnej časti obce v zástavbe rodinných domov na Hlavnej ulici v obci Veľký Horeš, okres Trebišov. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie a je čiastočne podpivničený. Dom bol postavený v r. 1959, v r. 2010 boli vymenené predné drevené okná za okná plastové s vonkajšími roletami, bola rekonštruovaná kúpeľňa a v izbách boli osadené nové plávajúce laminátové podlahy,  v r. 2014 bola rekonštruovaná kuchyňa.

1. Podzemné podlažie -  suterén kotolňa a sklad.

1. Nadzemné podlažie – predsieň, chodba, tri izby, komora, kuchyňa a kúpeľňa.

Technické riešenie: Základy betónové s vodorovnou izoláciou, murivo je murované z tehál a tvárnic hr. do 30 cm, suterén monolitický betón deliace konštrukcie v celom rodinnom dome tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové, vonkajšia brizolit, strop drevený s rovným SDK podhľadom, nad suterénom železobetónový, krov drevený sedlový manzardový, krytina na krove AZC šablóny na latách, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu,  klampiarske konštrukcie ostatné hliníkové, dvere v celom rodinnom dome biele hladké s obložkovými zárubňami, okná plastové, podlahy obytných miestností plávajúce laminátové, ostatné miestnosti keramická dlažba, suterén cementový poter, schody nie sú, vykurovanie ústredné na zemný plyn, kotol Modratherm v kotolni v suteréne, elektroinštalácia svetelná aj motorická, rozvádzač s ističmi, rozvod vody z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, zdroj teplej vody elektrický bojler v kúpeľni, inštalácia plynu zemného, v kúpeľni je plastová, umývadlo, WC, keramický obklad, batéria 1x páková so sprchou, 1x páková, v kuchyni je nerezový drez, plynový šporák s elektrickou rúrou, kuchynská linka 2,40 m, batéria 1x páková odsávač pár.

Rodinný dom sa nachádza v lokalite centrálnej časti obce. Lokalita je vybavená kompletnou infraštruktúrou okrem kanalizácie, poloha je vhodná na bývanie. V obci je materská a základná škola 1.-4. ročník, s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. V obci je možnosť dopravy autobusom, obec má okolo 1000 obyvateľov a základnú občiansku vybavenosť, obchody, základné služby, základnú školu, zdravotné stredisko.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 731 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 933 m2
parc. č. 732 Záhrady o výmere 3167 m2
Stavba
súp. č. 121 rod.dom na parc. č. 731
spoluvlastnícky podiel: 1/2, 1/2
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 558, okres: Trebišov, obec: NOVOSAD, katastrálne územie: Novosad.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:36 100,- €
Znalecká hodnota:36 116,05 €
Dražobná zábezpeka:4 000,- €
DSCN4300DSCN4305DSCN4303DSCN4347DSCN4346DSCN4344DSCN4343DSCN4342DSCN4340DSCN4339DSCN4337DSCN4308DSCN4307DSCN4305DSCN4300